30 April, 2013

Зелените транспаренти од Критична маса #9

На Критична маса #9 (линк) возевме со следните транспаренти закачени на нас или на нашите точаци. 
Загадувањето беше најстрашно во јануари, но пораките не губат од актуелност и во овој дел од годината:
0 comments:

Post a Comment