13 November, 2013

Втор допис за тарабите на плоштад Македонија, 13.11.2013

Во врска со проблемот кој го предизвикуваат поставените тараби на плоштад Македонија, НаТочак достави нови дописи до Општина Центар и Град Скопје.
---------------------------------------------------------------
До: ......
За: ......

Предмет:  Предлог за отстранување на пречка на велосипедската патека кај Плоштад Македонија

Почитуван Г-дин ................,
На северозападниот крај на плоштадот Македонија се поставени тараби кои го попречуваат движењето на велосипедистите, луѓето во инвалидски колички, бебешки колички, ролеристи и останати учесници во немоторниот сообраќај на тркала.
Тарабите се поставени врз рампата за совладување на висинската разлика, која е и дел од велосипедската патека.
Граѓаните кои се движат од кејот на Вардар до плоштадот Македонија (и обратно) се принудени да го прекинат своето природно движење и поради користење на скалите да ја подигнат количката или велосипедот, а на инвалидизираните лица, пак, целосно им е попречена слободата на движење во овој јавен простор.
Дополнително, се работи за градилиште околу кое не треба да се создава гужва и да нема задржување на минувачи од безбедносни причини.
На 25.10.2013 беше доставена пријава до надлежните институции од нас,  неформална  група на велосипедисти На Точак по што проблемот делумно се реши.
На 04.11.2013 поставен е премин во форма на мост кој што дозволува движење над источните скали, но не и над западните две скалила (до чешмата). 
Прилог - Фотографии.
Ве молиме да поставите  рампа над скалите, или некое друго решение за да се овозможи непречено сообраќање, во временските рокови кои се пропишани со одлуките и законите.

Со почит,
Неформална група на велосипедисти - НаТочак                                                                                                          13.11.2013,  Скопје

*Овој документ е испратен во печатена и електронска форма до град Скопје и до општина Центар и е објавен на блогот на На Точак: www.natochak.blogspot.com0 comments:

Post a Comment