15 November, 2013

Пријава на инфраструктурен проблем: дупка на мост Обединети Нации, 15.11.2013 [дополнето]

Во врска со инфраструктурниот проблем појавен на мостот Обединети нации, НаТочак достави дописи до Град Скопје, Општина Карпош и ЈП Улици и патишта.
Се надеваме на што поскора интервенција.
--------------------------------------------------------


До: ......


ПРИЈАВА
Почитувани,
На јужната страна на мостот Обединети Нации на бул. Партизански Одреди појавена е дупка на асфалтот по целата ширина на тротоарот со димензии 85 x 190 cm. Нејзината длабочина (во четвртина од површината на  оштетувањето е целосно отворена кон реката) претставува опасност по безбедноста на сите учесници во сообраќајот кои го користат тротоарот за да ја преминат реката во овој дел од градот: пешаци, велосипедисти, ролеристи, луѓе со детски колички, а особено луѓе кои се движат со помош на инвалидски колички.


Дупката е тешко забележлива, особено во ноќните часови. Исто така, и невозможно е да се избегне, поради тоа што е во целата ширина на тротоарот, а овој мост (заедно со Железничкиот) е единствената врска на луѓето кои се движат од западниот дел на градот кон централниот и обратно со велосипед или пешки. Поради сето ова сметаме дека потребно е итно да се санира.                
Ве молиме да се направи налог за санација на дупката за да се овозможи непречено сообраќање, во најкус можен временски рок.

Со почит,

Неформална група на велосипедисти - На Точак  
15.11.2013
Скопје*Овој документ е испратен во печатена и електронска форма до град Скопје и во електронска форма до општина Карпош и ЈП Улици и Патишта и е објавен на блогот на На Точак: www.natochak.blogspot.com

--------------------------------------------------------

Епилог:Проблемот е целосно решен на 18.11.2013, а интервенцијата е фотографирана на 19.11.2013, утрото. Новиот асфалт е солидно нивелиран со остатокот од патеката.

0 comments:

Post a Comment