08 November, 2014

Работилница за градски велосипедизам со Ралф Ван Дер Зејден (видео + фотографии)

Работилницата со Ралф Ван Дер Зејден „Зошто точак?“ во организација на Холандска Амбасада, НаТочак и ЕУ Инфо Центарот се одржа на 30.10.2014 во просториите на ЕУ Инфо Центарот. Се состоеше од презентација и дел за дискусија.
Со презентацијата Ралф, инаку моментално директор на компанијата I bike Belgrade и Beograd Velograd фестивалот, направи преглед на неговиот животен пат со велосипедите од Холандија до Белград, на состојбата со велосипедската инфраструктура и култура во Холандија и во земјите од Југоисточна Европа и презентацијата ја заврши со поенти и пораки зошто точакот треба да се сфати сериозно како придвижувач на позитивни промени во еден град.
Благодарност до Ралф за опсежната презентација и што ни беше гостин во Скопје, благодарност до сите кои ја проследија презентацијата и учествуваа во дискусијата и благодарност до Холандската амбасада и ЕУ инфо-центарот што го овозможија настанот.
Се надеваме дека сите присутни: велосипедистите и институциите кои имаат надлежности за подобрување на ситуацијата во Скопје, научивме по нешто.

Оние кои не беа во можност да присуствуваат, може да го погледнат видеото.
Подолу има и мал фото-преглед.


Најава на гостинот
 

Дел од публиката
 
 


Зошто точак? 
Ралф во неговата презентација имаше една добра поента дека возењето точак не е добро само за оние кои го практикуваат (нивното здравје, заштеда, мобилност), туку и за останатите учесници во сообраќајот: се намалуваат сообраќајните гужви за возила, се подобрува квалитетот на воздухот, се намалува буката, се ослободува простор за други содржини...се креира поквалитетен и поатрактивен град од што корист имаат сите!
 

Обичен ден во Холандија 
-број на патувања со велосипед од различни групи луѓе во различни делови од денот.
Во Холандија само 10 % од сите патувања со велосипед се спорт и рекреација. Се друго е транспорт.
 

5 милиони велосипедисти и 14 милиони патувања во текот на денот е проценката за нормален ден во Холандија. 
Еден од тие велосипедисти е и самиот Холандски премиер кој на фотографијата е прикажан како пристигнува на работа на точак.


Податоци за удел на велосипедскиот сообраќај во вкупниот во главни градови во регионот. Колкав е процентот моментално во Скопје, не знаеме.
 

10 причини да се сфати возењето точак сериозно. Cycling as a change maker. За повеќе од она на фотографиите, мора да ја гледате презентацијата ;)
 

И уште една причина да се сфати возењето точак сериозно. 
Луѓето секако ќе возат точак во поголем број! 
Забележлив е пораст на возењето на точак, насекаде низ светот! 
Задачата на властите е да го поттикнат тој раст со вложувања во инфраструктурата и зголемување на безбедноста на велосипедистите.
 

Каква треба да биде велосипедската инфраструктура? Да поврзува, да биде континуирана, да не прекинува, да биде препознатлива и обележана...
 


 
Дискусијата во најголем дел се фокусираше на најчестите проблеми кои граѓаните кои се превезуваат на велосипед во Скопје ги имаат. Проблемот на узурпирани велосипедски патеки од возила, како и ситни подобрувања кои многу ќе значат: заменување на рабниците со рампи и слично. Да се следи искуството на корисниците, а не само да се црта. Да се испробаат тие патеки после изведбата, да се увидат реалните проблеми. 
Се спомнаа и законските измени и проблематичноста на формулацијата за употреба на кацигата во новиот предлог-Закон и различните толкувања кои ги предизвикува.
Општините немаат надлежност на големите булевари каде најчесто се наоѓаат велосипедските патеки, но можат да ги направат внатрешните улици во соседствата по-велопријателски, да воведат зони 30, да го регулираат паркирањето на возила, да ги сменат високите рабници со рампи итн.
 

0 comments:

Post a Comment