23 November, 2015

Критична маса #43: Здрав транспорт за здрави градови!

Датум: среда, 25.11.2015
Почеток: 17:30, Плоштад Македонија
Крај: Драмски Театар
---------------------------------------------------------------------
Facebook настанлинк
Промотивни материјалилинк
Рута: линк

---------------------------------------------------------------------
Сите настани на FB:

Facebook настан Битола: линк
Facebook настан Гостивар: линк

Facebook настан Прилеп: линк
Facebook настан Скопје: линк
Facebook настан Штип: линк
Facebook настан Струмица: линк
---------------------------------------------------------------------
Постерот за КМ #43
FB cover - сите градови сосе Струмица
 
Градовите не се само имиња и слики, тие се и начини на функционирање, на движење, тие се начини на дишење.

Со плановите на еден град, не се предвидува само што каде ќе се гради, туку и како ќе дишат неговите граѓани.


Соочени со енормно загадување од различни извори (затоплување, сообраќај, индустрија) и со други пропратни проблеми од авто-центричното планирање (покрај загадувањето и небезбедност и неактивност) ноемвриската Критична маса: БитолаНаТочак, НаТочак - Гостивар, ПрилепНаТочак , НаТочак - Скопје, ТетовоНаТочак, ШтипНаТочак и СтрумицаНаТочак ја посветуваат здружно на ЗДРАВИОТ ТРАНСПОРТ.


Активистите во секој град ќе си извозат засебно Критична маса во својот регуларен ден, ќе си направат сопствени акции, активности, но темата ни е заедничка.


Сакаме заедно да порачаме до одговорните градски администрации во нашите градови, но и до сите одговорни на национално ниво, до сите планери професионалци, но и донесувачи на одлуки и кројачи на буџети, дека ни е потребна темелна промена на урбаните политики:

-Од политики на планирање на сообраќајници со фокус на коли и маргинализирање на пешачкото и велосипедското движење кон мултимодални политики: обезбедување простор за сите начини на транспорт (пешачење, возење велосипед, јавен превоз, автомобил), со предност на одржливите начини на транспорт.

-Од политики за проширување сообраќајници и освојување нов јавен и зелен простор за загадувачки индивидуален транспорт кон политики за овозможување на повеќе опции и побрзо стигнување со незагадувачкиот здрав транспорт (пешачење, возење точак) и јавниот транспорт.
-Тоа не значи целосно да се откажеме од планирањето за автомобили, тоа значи само да ги промениме приоритетите во корист на здравјето на сите.

Како иницијативи го промовираме точакот како превозно средство, кое го обединува незагадувањето и здравствениот аспект на пешачењето од една страна и брзината од моторизираните начини на транспорт од друга страна. Но свесни сме дека само точак не е решение за транспортот во градот. Спојот меѓу: пешачењето и  велосипедот како начини на превоз за кратки дистанци, јавниот превоз на подолги дистанци и за лица кои не можат на точак, и автомобилот за ситуации кога е неопходен, е она што сакаме да го видиме во нашите градови.
Сакаме да видиме безбедни и пријатни услови за пешачење и возење точак, за граѓаните да бидат привлечени кон овие нештетни (ни по здравјето, ни по природата) начини на транспорт.

Во таков град, секој граѓанин би бил умерено физички активен преку начинот на патување, во таков град не би се гинело на улиците од премногу простор и брзина за автомобили, во таков град и воздухот би ни бил почист!
Сето ова значи ЖИВОТ и ЗДРАВЈЕ, за секој лично, но и општествено значи поздрава средина и помалку здравствени трошоци.

Сакаме градови кои од здравје ќе бујат, место на чад да трујат.
Сакаме градови со активни, здрави и среќни граѓани.
Сакаме живи, не црни бели
дробови.
САКАМЕ ЗДРАВ ТРАНСПОРТ ЗА ЗДРАВИ ГРАДОВИ!


Дојдете на Критична маса 43 во Скопје или на критичните маси во другите градови во поддршка на оваа идеја.
Во Скопје ќе возиме по следнава рута:
*** Секој учесник вози на своја одговорност. 

--------------------------------------------------------------
Критична маса е неформален велосипедски собир кој се случува во над 300 градови во светот.
Нема лидери, нема формална организација, само група на свесни луѓе кои сакаат подобар вело-град.
Од мај 2012-та се случува еднаш месечно и во нашето Скопје!
Возиме секоја последна среда во месецот по различна рута и со различна тема.


Критична маса во Скопје е самоодржлив, саморегулиран и самофинансиран месечен собир на урбаните велосипедисти кој зависи од придонесот на секој учесник, пред сѐ од неговото појавување на собирот и покажување бројност („Нѐ има, земете нѐ предвид“), од активната грижа настанот да помине во најдобар ред, а потоа и од донациите за промотивните материјали, волонтерскиот придонес во: осмислувањето на настанот, неговата промоција и се разбира во креативната страна на возењата. До овој момент, скопјани 42 пати возеа масовно по скопските улици, на 42 различни теми поврзани со урбаниот велосипедизам.
Да ги освоиме по 43-ти пат улиците со нашите точаци, активно, ангажирано, свесно, заедно, со полни срца! Приклучи се! Ангажирај се! Може да нé има повеќе! И Скопје може да стане подобар град!
--------------------------------------------------------------

0 comments:

Post a Comment