28 January, 2018

Промотивни материјали за КМ #69: И маалските улици се за точаци!

[дизајн: Сергеј Пулиос]

Промотивните материјали од овој блог-пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови.
Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #69, и уште повеќе сфаќањето дека сите улици треба да се пријателски за точаци!
На Сергеј ми благодариме што ни илустрираше кои состојби треба да паднат во сенка, а кои да ја видат светлината на денот.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
  • Постер, верзија за печатење: линк (.jpg)
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
постер, верзија за веб

Facebook cover (820 x 310) 

Facebook cover (820 x 310)

Facebook event cover (1920 x 1080)

Facebook event cover (1920 x 1080)

0 comments:

Post a Comment