01 June, 2018

3. Јуни - Светски ден на точакот


Генералното собрание на Обединетите нации го определи 3-ти јуни како Светски ден на точакот!

https://ecf.com/news-and-events/news/un-general-assembly-adopts-resolution-declaring-june-3rd-world-bicycle-day

Обединетите нации донесоа декларација со која ги охрабруваат сите земји членки (и Македонија е дел од ОН) да посветат посебно внимание на точакот во развојните стратегии и да го вклучат точакот во меѓународни, регионални, национални и локални политики и програми на развој, да посветат внимание на одржлива мобилност, безбедност во сообраќајот, да користат добри практики за охрабрување на луѓето кон негово поголемо користење.

Во декларацијата Обединетите Нации објаснуваат дека возењето точак е извор на социјални, економски, здравствени и бенефити за животната средина и ги спојува луѓето. Точакот е забавен, лесно достапен за сите, чист начин на превоз од кој има само позитивни придобивки за луѓето и околината во која се користи.

Светската велосипедска алијанса и Европската велосипедска федерација лобираа за усвојување на оваа декларација уште од 2015-та.
Возењето велосипед придонесува во 12 од 17-те цели на одржливиот развој (Sustainable Development Goals) на Обединетите Нации.

Ова е големо признание за сериозноста на точакот како превозно средство по што се очекува промена во државите членки во ОН кои треба да го уважат и да му дадат соодветно значење во сопствените политики и проекти.

За Обединети Нации барањата на вело-активистите не се лични желби, туку влегуваат во одржливи цели за планетата Земја. Се надеваме дека слично ќе почнат да гледаат на проблематиката и министрите, пратениците, градоначалниците, советниците низ Македонија и ќе почнат да донесуваат поинакви одлуки.

Па вреди да се прослави :)

Каде во недела ќе возите точак вие? :)
Ако не одите никаде специјално, барем дневните обврски завршете ги #НаТочак, место со кола ;)

#3ЈуниСветскиДенНаТочакот
#СветскиДенНаТочакот
#June3WorldBicycleDay
#WorldBicycleDay

0 comments:

Post a Comment