10 June, 2018

Допис до Општина Карпош и Општина Центар за поставувањето паркинзи за велосипеди

Изразуваме поддршка за акциите на поставување паркинзи (држачи) за велосипеди во Општина Карпош и Центар, но сакаме да потсетиме на некои основни правила и позитивни пракси кои се однесуваат на поставувањето на држачи за велосипеди, особено во јавен простор, сè со цел паркинзите да се користат повеќе, велосипедите да бидат побезбедни и севкупно да се унапредува употребата на велосипедот како превозно и рекреативно средство.
Дописот го има на
линкот како документ или во продолжение како текст.
-------------

Почитувани Општина Карпош и Општина Центар,

Ви пишуваме како реакција на новопоставените паркинзи во Општина Карпош (06.06.2018), во врска со поставувањето на паркинзи за велосипеди на јавни простори во двете општини.
Сметаме дека паркинзите кои беа поставени на 4 јавни простори (слики во прилог) не се адекватни за безбедно заклучување на велосипедите. Тој тип на паркинзи дозволува заклучување само на едно тркало, кое не се смета за безбедно бидејќи рамот на велосипедот може да биде украден (т.е. целиот велосипед без едното тркало).Слика 1. – Новопоставените паркинзи низ О. Карпош

Понатаму, сметаме дека со поставувањето на вакви паркинзи посетителите се обесхрабруваат да дојдат на локациите поради недостиг на безбедност, а сопствениците на локали се обесхрабруваат да поставуваат квалитетни паркинзи за велосипеди бидејќи сметаат дека веќе постојат паркинзи кои не се користат. Ова води кон преферирање на друга урбана опрема (бандери, огради, столбови итн.) и дрва за заклучување на велосипедите, бидејќи истите дозволуваат врзување на рамот, што води кон узурпирање на просторот и нагрдување на истиот.


Слика 2. – Основни правила за заклучување на велосипед на паркинг

Понатаму, сметаме дека за поставување на урбана опрема од овој тип треба да се направат анализи за локациите од интерес на посетителите. Со овој допис ви се обраќаме вам како општини коишто веќе имаат направено анализи и имале иницијативи и пракса на поставување на паркинзи за велосипеди во јавните простори.
-Општина Карпош има направено анализа преку Центарот за климатски промени (линк).
-Општина Центар има направено анализа на два начина. Преку апликацијата Strava во 2016та година (мерење на најчести почетни и крајни точки на велосипедистите) и преку спроведена анкета за локации каде велосипедистите имаат најмногу потреба од паркинг.
Дополнително, во изминатите неколку години, и двете општини имаат и историјат на
поставување на добри и функционални паркинзи во јавните простори кои се за поздрав. Некои од тие добри примери се анализирани во наредниот линк.

Условите кои еден функционален паркинг за велосипеди треба да ги обезбеди ги имаме сумирано тука, а повеќе можете да прочитате тука.

Покрај тоа што држачите за велосипеди треба да обезбедат безбедно заклучување на
велосипедот и да бидат на локација соодветна за велосипедистот (објаснето во линкот погоре),тие не смеат да ја нарушат естетиката и останата функција на просторот, т.е. не смеат да го попречат движењето на пешаци, велосипеди, возила, пристапи кон објекти и рампи, да поттикнуваат газење во зеленило итн. Прецизните микро-локации би требало да ги направат стручни лица (архитекти, урбанисти, сообраќајни инженери) на терен.

Би сакале добрите пракси да продолжат и да се унапредува користењето на велосипедот како превозно и рекреативно средство преку обезбедување соодветна инфраструктура за движење и паркирање.

Со почит,
Неформална група на велосипедисти НаТочак
natochak@gmail.com
08.06.2018
Скопје

*Овој документ е испратен во електронска форма до Општина Карпош и Општина Карпош

0 comments:

Post a Comment