08 May, 2020

Позитивно мислење за иницијативата “Простор анти корона“ од МЖСПП

На 22.04.2020 испративме Отворено писмо “Простор анти корона“ заедно со уште 41 организација до 23 институции во кое бараме воведување на привремени нови и проширување на старите пешачки и велосипедски површини како мерка за справување со кризата со корона-вирусот. Во меѓувреме се придружија уште десетина организации.
Повеќе за предлозите и образложенијата зошто го бараме тоа, можете да прочитате во блог-постот: http://natochak.blogspot.com/2020/04/blog-post.html


Веќе на 23.04.2020 заседавал по 33-ти пат Главниот координативен Кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID 19 при Владата на Р.С. Македонија и меѓу другото ги разгледал барањата од отвореното писмо “Простор анти корона“ по што истото го проследил на разгледување и понатамошно постапување до Министерство за транспорт и врски, Министерство за здравство, Министерството за животна средина и просторно планирање и Град Скопје со цел доставување на соодветен предлог за разгледување до Владата по доставените мерки. Одговорот од Кризниот штаб е достапен на линкот

На 30.04.2020 писмото е разгледано во Министерството за животна средина и просторно планирање по што го добиваме првиот позитивен одговор од некоја надлежна институција. Одговорот е пратен до Владата и до иницијаторите: НаТочак и Одржливи иницијативи
Писмото е достапно на линкот како pdf, на фотографијата се означени клучни извадоци, а како текст го има во продолжение.


Image

Од другите институции до кои Кризниот штаб го упатил писмото, сè уште чекаме одговор и преземање на соодветни активности.


Би сакале да го поздравиме професионалниот однос на институциите до овој момент,  поточно Кризниот штаб при Владата и Министерството за животна средина и просторно планирање за ажурното разгледување на дописите, ажурното информирање и праќањето на официјалните одговори до иницијаторите.

Особено нè радува позитивниот одговор од МЖСПП и содржината на нивното мислење, со додатни податоци и аргументи во прилог на нашето барање.

Со нивна дозвола го споделуваме на блогот и на социјалните мрежи.


Прочитајте го.

-------------------------------
Министерство за животна средина и просторно планирање
Кабинет на министер
Арх. бр. 10-2291/2
Датум: 30.04.2020

До: Влада на Република Северна Македонија
Предмет: Мислење

   Во врска со Заклучокот 14 кој произлезе од триесет и третиот состанок на Главниот координативен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 23 април 2020, Министерството за животна средина го дава следното мислење од аспект на својата надлежност:
   Претходно направените анализи на уделот во емисиите и концентрациите на загадувачките супстанции во воздухот го идентификуваат сообраќајот како еден од главните избори на загадувачки супстанции во воздухот. Според Инвентарот на загадувачки супстанции за 2017 година, на национално ниво сообраќајот учествува со 30% во вкупните емисии на азотни оксиди.
Исто така, според направеното моделирање на локалното влијание на сообраќајот врз концентрациите на азотни оксиди по должината на поголемиот дел на сообраќајниците во Градот Скопје, концентрациите на азотни оксиди ја надминуваат годишната гранична вредност (40 μg/m3) во близина на сите поголеми улици и сообраќајници во градот, а сообраќајот се идентификува и како сектор кој има 20% удел во вкупните концентрации на PM10.
   Во последниот период, мерните станици од Државниот автоматски мониторинг систем забележаа намалување на концентрациите на азотни оксиди како резултат на рестрикцијата на движење на граѓаните со воведување на полицискиот час, како дел од мерките за справување со КОВИД-19. Ова е особено евидентно кај мониторинг станиците кои се поставени на пофреквентните крстосници.
   Дополнително, светските научници како и специјалниот известувач за човекови права и животна средина веќе ја утврдија тесната поврзаност на ранливоста и бројот на смртни последици од КОВИД-19 со изложеноста на населението на аерозагадувањето, така што ова позитивно влијание врз состојбата со квалитетот на воздухот не смее да се занемари и треба да се одржи како дополнителна мерка за справување со ова респираторно заболување и заштитата на здравјето на граѓаните.

   Со оглед на овие емпириски сознанија и претходните заложби на МЖСПП за промоција на пешачењето и велосипедизмот како една од мерките за намалување на загадувањето на воздухот, како и со оглед на искуствата и трендовите во другите европски метрополи кои воведоа слични вакви мерки на привремена алтернативна мобилност, МЖСПП ја поддржува иницијативата “Простор анти корона“.

   Следствено, МЖСПП дава позитивно мислење по доставениот предлог со итни мерки и силно препорачува единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје да обезбедат проширување на велосипедската мрежа со цел промоција на користењето велосипеди и други алтернативни методи за транспорт, односно да се обезбеди непреченото пешачење почитувајќи ги препораките за социјална дистанца.

Со почит,
МИНИСТЕР
Насер Нуредини

Изготвил: Фросина Антоновска
-----------------------------------------------------
Следни институции од кои чекаме одговор се: 
-Министерство за здравство да даде одговор дали овие мерки се во насока на заштита на јавното здравје;
-Министерство за транспорт и врски да даде насоки за реализација на вакви проекти во смисла на поедноставени процедури и во смисла на начин на означување на привремени патеки;
-Владата по насоките од Министерството за транспорт и врски да донесе акт со кој ќе ги поедностави процедурите за одобрување и спроведување на (не било какви) туку сообраќајни проекти за привремени пешачки и велосипедски патеки за справување со корона-кризата;
-ЗЕЛС, Град Скопје, скопските општини и сите општини низ државата каде можат да спроведат вакви проекти да ги спроведат привремените пешачки и велосипедски патеки. Тука под “можат“ повеќе подразбираме капацитет на јавната администрација да делува во услови на криза, додека различните просторни услови: пошироки, потесни, од еден или друг тип не се проблем. Градовите од светот веќе нудат лепеза на решенија за различен тип улици и простори;
-Министерството за внатрешни работи да се погрижи дека просторот ќе се користи онака како што е предвидено.

П.С. Би сакале и да ги информираме сите заинтересирани дека на 14. мај од страна на европската ЦИВИТАС мрежа се организира отворен вебинар на тема Привремени велосипедски ленти - промена на играта за велосипедизмот. Вебинарот е наменет да даде идеи како општините може да поддржат привремени велосипедски патеки. На вебинарот ќе зборуваат претставници од Градот Берлин, Нов Зеланд и од Европската Комисија - ГД за транспорт. Сметаме дека ова е одлична можност директно да се информираме за активностите кои светот ги спроведува токму на оваа тема.
Вебинарот е бесплатен, презентациите ќе бидат на англиски јазик и потребна е регистрација за присуство со е-пошта.
Линкот до вебинарот е следниот:
https://handshakecycling.eu/events/webinar-pop-bike-lanes-game-changer-cycling

28 April, 2020

Вонредна Критична маса #83: Одделно, а заедно. За простор за здравје!

Датум: среда, 29.04.2020
Рута: секој своја
Место:
улиците на Скопје
Време:
секој по свое, од 5:00 до 19:00

--------------------------------------------------------------------
Facebook настан: линк
Отворено писмо до надлежните “ПРОСТОР АНТИ КОРОНА“: линк  

 --------------------------------------------------------------------
Facebook event cover

Facebook cover 

Масовните собирања каква што е Критична маса, разбирливо, во периодов на пандемија не се дозволени.
Но возењето точак, не само што е дозволено, туку е и препорачано за одржување на имунитетот, расположението, здравјето.
(Точакот е и најдобра алтернатива за дел од корисниците на јавниот превоз за да ги избегнат гужвите, но и на автомобилите, за да направат нешто за своето здравје.)
Затоа, дојдовме до идеја оваа последна среда сепак да ја одбележиме така што ќе поттикнеме возење точак одделно, а сепак за заедничка цел:
- Оние кои одите на работа, отидете на точак.
- Пазарењето завршете го на точак.
- Дневната минимална физичка активност направете ја на точак.
- Кликнете attending на овој настан во знак на поддршка на нашите барања за #ПросторАнтиКорона испратени заедно со уште 41 организација до надлежните институции:
http://natochak.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

Потоа:
- Ако имате идеја, можете да ни испратите предлог за пешачки или велосипедски простор кој треба да се прошири или воведе кај што го нема.
Каде недостига простор за одржување дистанца? Кој е вашиот #ПросторАнтиКорона?
- Ако немате конкретен предлог, можете да ни испратите едноставна фотографија или видео од вашето возење во среда.

Ќе возиме ОДДЕЛНО, по различни рути, во различни делови од градот, во различни термини, но ќе креираме ЗАЕДНО поинаква Критична маса.
***
Пандемијата со Коронавирусот откри колкав простор од нашите градови сме им посветиле на автомобилите, за движење и паркирање, а сме оставиле трошки за пешачкиот и велосипедскиот сообраќај, поточно за просторот кој го помага здравјето.
Прераспределбата на уличниот простор може да се направи кон подобро, не е ракетна наука, туку е прашање на политичка волја. И оваа криза е огромен тест и огромна шанса. Многу градови сериозно го сфатија моментот и воведуваат привремени и/или проширени пешачки и велосипедски патеки на сметка на коловозот.
Дали во овој период, порадо би им го дале уличниот простор на ретките автомобили да ги надминуваат брзинските ограничувања и да предизвикуваат опасност по безбедноста? Или би им го дале на жителите на соседствата да пешачат и возат точак на дистанца што е од бенефит за своето и јавното здравје?
Изборот се чини логичен.
Тука ќе видиме дали во Скопје и останатите градови има согледување колку сообраќајот влијае на јавното здравје и колку надлежните реално се грижат за јавното здравје.
Да ја израмниме и автомобилската крива преку #ПросторАнтиКорона, возможно е и пожелно е.
Си мавкаме од дистанца во среда на скопските улици!

Ѕрн - ѕрн! 

*Секој вози одговорно, со грижа за себе и за другите

*На социјалните мрежи ги користиме хаштазите: #ПросторАнтиКорона и #ПросторЗаЗдравје

22 April, 2020

Отворено писмо “Простор анти корона“

На заедничка иницијатива на НаТочак (неформално здружение за урбан велосипедизам) и Здружение на граѓани Одржливи иницијативи, како и со поддршка од 40 формални и неформални организации (наброени подолу), денес беше испратено отворено писмо со наслов “Простор анти корона“ до надлежните институции и медиумите. 
Содржината ја има во продолжение.
Поради итноста на материјата го испративме овој допис со досега потврдените организации, но листата на организации кои може да дадат поддршка е отворена.
По некоја случајност, денеска е 2 април, Ден на планетата Земја и темата за оваа година е „Акција за климата“. Климатската криза е исто така тековна криза која допрва ќе зема замав и за која овие мерки се исто така соодветни.


пример за предлог-интервенција од Милано

Примерите од другите градови низ светот можете да ги видите под хаштагот #ПросторАнтиКорона (Facebook) и #ПросторАнтиКорона (Twitter).
 
---------------------------
Отворено писмо 
“Простор анти корона“

Следејќи ја ситуација поврзана со Коронавирусот, како во земјава, така и во странство, ви се обраќаме со отворено писмо со цел да ве поттикнеме да се преземат дополнителни итни мерки кои ќе овозможат зголемено дистанцирање меѓу поединци, односно спречување на ширење на вирусот, а при тоа ќе овозможат луѓето побезбедно да се движат. 
 Во согласност последната објава за задолжително физичко растојание, сметаме дека покрај обезбедувањето физичко растојание, поттикнувањето на не-моторизираното движење (пешки и со велосипед) ќе придонесе и за:

 • намалување на загадениот воздух, кој пак е поврзан со зголемен степен на смртност на корoнавирус пациентите според студии направени во Италија и САД;
 • поради редуцираноста на јавниот превоз на кој се потпираат голем дел од граѓаните, овие интервенции ќе овозможат пристап до безбедна алтернатива за движење за луѓето кои не поседуваат автомобил, немаат возачка дозвола и не можат да си дозволат користење на такси;
 • ќе им овозможат на луѓето потребна, минимална физичка активност и излегување на воздух додека патуваат до работа и ги извршуваат нужните обврски, што е позитивно за нивниот имунитет и добра психолошка состојба.

Нашиот предлог итни мерки се состои во поттикнување на луѓето да користат велосипед или да одат пеш преку зголемување на површините за возење велосипед и за пешачење во вид на привремени велосипедски или пешачки ленти на сметка на коловозите. 
 Во ситуација на значајно редуциран автомобилски сообраќај, овие интервенции е лесно да се реализираат без никакви негативни ефекти, како што покажува евалуацијата направена во Берлин.

 Предлагаме:

 • На булеварите со повеќе ленти, најдесната лента да биде привремено наменета за велосипеди, а велосипедската патека (доколку воопшто ја има) да биде привремено наменета за пешаци. 
 • На улиците каде има доволно широк коловоз да се воведат велосипедски ленти.
 • На улиците од понизок ранг - маалските улици кои немаат воопшто тротоари, немаат доволно широки тротоари или тротоарите се користат за паркирање, да се воспостави зона 20, односно ограничување на движење од најмногу 20 км/ч со цел да се овозможи безбедно споделено користење од пешаци, велосипедисти и моторни возила на коловозот.
 • Просторот зафатен со платените паркинзи како тие на ЈП Градски Паркинг, Град Скопје, ЈП за ПУП - Прилеп и ЈП Паркинзи на Општина Центар кои се долж улиците (и на сметка на тротоарите/односно улиците) да се врати на пешаците и велосипедистите.
 • Сите општини да ги лоцираат местата каде особено се групираат граѓаните чекајќи ред (пред маркети, аптеки, банки итн.) и да го прошират пешачкиот простор на сметка на колозовот и паркирањето.

Овие наши предлози ги доставуваме поради ситуацијата на недостаток на безбеден велосипедски и пешачки простор по улиците, особено кога е потребно безбедно разминување на растојание од најмалку 1 метар според препораките (според најновите препораки од Министерство за здравство - 2 метри), на тротоари и простори кои се некаде потесни и од 1 метар, а некаде и непостоечки. Дополнително, редиците кои се создаваат пред продавниците и аптеките бараат зголемен простор за да може на безбедно растојание да се чека ред, но и да може минувачите и тие кои чекаат ред да се разминат.

Овие наши предлози се преземени од мерките кои градовите од светот ги прават. Како илустрација ќе наведеме само неколку:

 • Берлин, Германија и Будимпешта, Унгарија воспоставија привремени велосипедски ленти на сметка на автомобилските ленти.
 • Богота, Колумбија, воспостави 117 километри привремени велосипедски рути за намалување на гужвите во јавниот превоз поради корона-вирусот.
 • Британија ги поедностави процедурите за општините да можат привремено да ги затварат сообраќајниците во корист на простор за пешаци и велосипедисти.
 • Бруклин (Масачусец), САД, ја менува конфигурацијата на повеќе улици со цел да обезбеди физичко дистанцирање меѓу пешаците и се укинува паркирањето на некои улици, а некаде се одземаат цели коловозни ленти, со цел да се добие привремено проширување на тротоарите.
 • Виена, Австрија, воспостави зони 20 во маалата каде тротоарите се тесни со цел пешаците да можат безбедно да се разминуваат.
 • Милано, Италија со цел намалување на аерозагадувањето ќе трансформира 35 км од коловозите во велосипедски и пешачки патеки.
 • Монтреал, Канада прошири тротоари на сметка на организираните паркинзи за автомобили со цел да им помогне на пешаците да одржуваат растојание еден од друг.
 • Нов Зеланд ги финансира општините да спроведат нискобуџетни интервенции (со боја, жардињери и конуси) на улиците со кои ќе го зголемат просторот за пешаци и велосипеди и кои можат да се изведат во рок од неколку дена.
Светската здравствена организација исто така дава препораки за пешачење и возење велосипед со цел да се остане физички и ментално здрав како мерка против коронавирусот, конкретно СЗО генералниот директор Тедрос Адханом Геврејесус на прес конференција на 20 март кажа: "За време на ова тешко време, важно е да се внимава на вашето физичко и ментално здравје. Ова не само што ќе ви помогне долгорочно, исто така и ќе ви помогне да се борите со КОВИД-19 доколку го добиете." Оттука ГД на СЗО препорачува, меѓу другото, доколку може да излезат луѓето да пешачат, да трчаат или да возат велосипед држејќи безбедно растојание.

Како што Министерот за здравство посочува, кризата ќе трае во текот на целата оваа година. Сите споменати градови посочуваат: дури и после достигнувањето на пиковите, мерките за физичко дистанцирање ќе мора да потраат подолго време, барем во текот на наредната година додека не се пронајде вакцина или поефикасен лек.  Исто така, ќе се зголеми бројот на луѓе кои ќе страдаат од проблеми со зглобовите, од кардиоваскуларни и други здравствени проблеми поради намаленото движење во периодот на строги мерки. Затоа, колку побрзо се започне со осмислување и спроведување на вакви мерки за овозможување поголем пешачки и велосипедски простор, толку подобро за сите. Оваа криза е нашето ново нормално за минимум една година и градовите треба да покажат резилиентност и флексибилност во справувањето со неа.  
 На подолг рок се надеваме дека дел од овие мерки ќе преминат од привремени во постојани, токму поради корисноста за општото добро и здравје на граѓаните. 

Ние, велосипедистите и пешаците, стоиме на располагање за консултација и помош во однос на спроведување на овие мерки.

Од:
граѓаните (велосипедисти и пешаци)
Иницирано од:
На Точак, Скопје
Здружение на граѓани Одржливи иницијативи - Скопје
(Социјален велосипедски центар - Педала; то4ак)
Поддржано од:
Здружение на граѓани Велес Бајкинг - Велес
Гостивар НаТочак
ИНЦФ - Организација за Информација и Природа, Скопје
Неформална велосипедска група "Explore Macedonia Tour" Скопје
Форум за Авангардна Креативност - Прилеп
Екстрим бајк тим Битола
Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернешнал, Битола
МТБ Тетова
Здружение "Велосипед-2015", Прилеп
ВелоДостава Скопје
Локална Агенција за Развој, Струга
НВО Канабис Институт Пелагонија, Прилеп
Здружение ВЕЛОЕВРОПА - Скопје
Здружение ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА, Скопје
Регионален центар за шумарство и рурален развој-РЕФОРД, Скопје
Клуб за планинарски спортови Москито 2015, Кочани
Вело група Macedonian women bike squad, Скопје
Здружение на лица со параплегија и квадриплегија Без ограничувања, Кочани
Асоцијација за Активен Туризам Експлорер - Охрид 2018
Друштво неозбилни велосипедисти, Скопје
Здружение ИРЗ Тетово
Коалиција за одржлив развој - КОР, Скопје
Здружение за друмски и планински велосипедизам ”Маседониан Бајк Рајдерс”, Скопје
Здружение за култура и уметност „Колектив Ветерница“, Скопје
Здружение на граѓани Еко Логик, Скопје
Вело Училишта
Планинарски спортски клуб СТРУГА
ПрилепНаТочак, Прилеп
ЗГ Проактива Скопје
БитолаНаТочак, Битола
ТетовоНаТочак, Тетово
ГРИН-ОРГ-КО Кочани
Здружение ИЗВОР Кратово
“Регионален центар за одржлив развој“ Кратово
СтрумицаНаТочак, Струмица
Платформа Земи здив, Битола
Младинска Асоцијација ИМКА, Битола
Здружение на граѓани Центар за европски развој и интеграција, Битола
Интерактив, Битола
Здравје пред профит во Центар, Скопје

22.04.2020

Доставено до:
Влада info@vlada.gov.mk 
Мин. за здравство contact@zdravstvo.gov.mk
Град Скопје  gradonacalnik@skopje.gov.mk, kabinet@skopje.gov.mk 
Општина Аеродром aerodrom@aerodrom.gov.mk 
Општина Бутел  gradonacalnik@opstinabutel.gov.mk 
Општина Гази Баба opstina@gazibaba.gov.mk 
Општина Ѓорче Петров kontakt@opstinagpetrov.gov.mk 
Општина Карпош  gradonacalnik@karpos.gov.mk, kontakt@karpos.gov.mk 
Општина Кисела Вода contact@kiselavoda.gov.mk 
Општина Центар  info@centar.gov.mk, gradonacalnik@centar.gov.mk 
Општина Чаир  info@cair.gov.mk 
Општина Велес  opve@veles.gov.mk 
Општина Битола  Gradonacalnik@bitola.gov.mk
Општина Прилеп  prilep@prilep.gov.mk, gradonacalnik@prilep.gov.mk
Општина Тетово  proffice@tetova.gov.mk 
Општина Струга  kryetari@struga.gov.mk, info@struga.gov.mk 
Општина Охрид  info@ohrid.com.mk 
Општина Гостивар info@gostivari.gov.mk 
Општина Кочани  info@kocani.gov.mk 
Општина Струмица info@strumica.gov.mk 
Општина Кратово  opstina_kratovo@yahoo.com, contact.kratovo@gmail.com
ЗЕЛС   contact@zels.org.mk 
РСБСП contact@rsbsp.org.mk

Медиуми

Дополнителни информации:


27 March, 2020

Со возење велосипед против COVID-19COVID19 сериозно влијае на нашето општество и секојдневниот живот на луѓето. Почитувањето на насоките за социјално дистанцирање и седење дома колку што е возможно повеќе се буквално од витално значење. Но, дали сè уште има место за велосипедот помеѓу сите овие мерки и рестрикции? Дали можеби тој може да придонесе за спроведување на овие мерки? Дали може да создаде можности и да понуди решенија? 


Почитувај ги основните мерки  

Од полициски часови до затворени училишта, Европските власти креираат мрежа од мерки наменети за да го спречат или забават ширењето на корона вирусот. Независно од фазата не мерките, тие неизбежно вклучуваат препорака да се намали бројот на сите патувања, да се применува социјално (физичко, н.з.) дистанцирање и да се избегнуваат сите непотребни контакти. Овие мерки влијаат на целиот наш начин на живот и постојано се бараат алтернативни решенија за да ни дозволат да продолжиме да ги обезбедуваме нашите основни потреби, да одиме на работа ако е неопходно и да продолжиме да имаме некаква физичка активност на отворено. 


Вози велосипед за сопствено добро 


Дозволените патувања варираат од држава до држава. Од напуштање на домот само за обезбедување храна и медицинска помош, до одење на работа, имање некаква физичка активност на отворено, во сите случаи прашањето на транспорт е есенцијално. Во Обединетото Кралство, група од шестнаесет водечки академици во отворено писмо ја повикаа владата да „дозволи безбедно пешачење и возење велосипед за време на пандемијата со Covid-19.“ Како што можете да прочитате во Forbes magazine.  


Вози велосипед за да почитуваш социјално дистанцирање


Иако сме согласни дека јавниот транспорт е важен дел од нашиот секојдневен живот, секој што може, треба да се качи на својот велосипед за кратки патувања. Возењето велосипед ни овозможува да го почитуваме социјалното дистанцирање на тој начин што го избегнуваме преполниот јавен транспорт, со што пак го намалуваме сопствениот ризик од добивање на вирусот и негово ширење понатаму. Но, ова истовремено значи и дека треба да се избегнуваат велосипедски ленти на кои има многу движење и да се вози велосипед сам или само со некој со кој живееме заедно за да се придржуваме до истото правило на социјално дистанцирање. Дополнително, треба да се вози велосипед со дополнителна внимателност за да не се предизвикаат незгоди и повреди во ова време кога болниците се преоптоварени. 


Вози велосипед за твоето физичко здравје  


Добро е познато дека физичката активност има голем придонес кон одржување на силен имунолошки систем. Качување на велосипед, забрзување на работата на срцето и длабоко дишење го прочистуваат нашето грло и бели дробови од бактерии, заштитуваат од хронични болести и го покачуваат бројот на бели крвни зрнца. Како што нè потсетува Bicycle network, возењето велосипед нè изнесува и на чист воздух. (Поради сето тоа, изберете велосипед место автомобил периодов за вашите патувања, н.з.)


Вози велосипед за твоето ментално здравје 


Моменталната ситуација, иако постепено се привикнуваме на неа, за многу луѓе може да биде извор на анксиозност и депресија. Возењето велосипед придонесува кон подобрување на менталното здравје и кон намалување на стресот. Повеќе студии покажуваат дека тие кои што ги извршуваат своите дневни патувања со велосипед се посреќни и помалку склони кон депресија од оние кои користат било која друга форма на транспорт. 


Вози велосипед безбедно и паметно 


Треба да возиме велосипед против COVID19, а не кон него. Затоа, внимателно грижете се за себе и за вашиот велосипед и почитувајте ги строгите правила за хигиена пред и по возењето.

Но кога се спомнува хигиена, што е со споделување на велосипеди? Споделувањето велосипеди секогаш ќе биде одлична алтернатива за луѓето што немаат сопствен велосипед. Но, важно е да се почитуваат строги правила за хигиена таму каде што сè уште е достапна опцијата за споделување велосипед (За жал кај нас не е, н.з.). Мијте ги рацете пред и по користење споделен велосипед, не го допирајте лицето додека возите и оптимизирајте ја вашата рута однапред.


Повеќе од било кога, од нас е побарано да го намалиме бројот на нашите патувања и кога ги имаме тие да бидат стратешки испланирани. Како да го го скратиме времето поминато надвор, а истовремено да го почитуваме правилото на социјално дистанцирање, да си обезбедиме храна и лекови и да го негуваме нашето физичко и ментално здравје? 

Едноставно е: Качете се #НаТочак и бидете безбедни! 

Оригинален напис: European Cyclists’ Federation - Cycling against the COVID-19 By Agathe Marie 25 Mar, 2020, https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-against-covid-19
Превод: НаТочак

23 March, 2020

Допис за прекин на патеката на кејот на Вардар за мост на бул.АСНОМ


Денес, 23.03.2020 НаТочак испрати допис до Град Скопје во врска со прекинот на велосипедската патека на кејот на Вардар во општина Аеродром поради извршување на градежни работи за мостот на бул. АСНОМ, а без изведено заобиколување. Дописот е достапен во .pdf облик на следниот линк, а како текст во продолжение: --------------------------- Скопје, 23.03.2020
До: Град Скопје
Сектор за уредување и просторно планирање
Предмет: Пријава на инфраструктурен проблем – прекин на кејот за мост на бул. АСНОМ Почитувани,

По реакциите на многу граѓани до нас, би сакале да ве известиме за непочитување на точка 2.1.4 Воведување на обврска за задолжително обезбедување на алтернативни површини за пешачење и возење на велосипед при изведување на градежни работи на пешачки и велосипедски површини
од Планот за унапредување на велосипедски сообраќај кој Советот на Град Скопје го усвои во септември минатата година, при изведување на градежните работи за мостот на булевар АСНОМ.
Ова е извадок од Акцискиот план:

а целиот план е достапен на вашата веб-страница:

Велосипедската (и пешачката) патека по кејот на Вардар се моментално целосно прекинати без обезбедување на алтернативни патеки (слика во прилог). Фотографија на НаТочак - NaTochak.
Тараби на кејот на Вардар при изведување на
градежните работи за мостот на булевар АСНОМ


Граѓаните од општина Аеродром кои го користат велосипедот како превозно средство според слободни проценки (а кои може лесно да се докажат доколку би имале мерачи на клучни локации) дури и повеќе го користат кејот за да стигнат до центар од булеварските патеки.
Ова е особено значајно во периодот на здравствената криза со брзината на ширење на Ковид-19 кога секој велосипедист е битен заради намалување на гужвата во јавниот превоз. Многу градови апелираат на поголемо користење на велосипедот кај оние граѓани кои можат да го прават тоа, за да се намалат гужвите во јавниот превоз. Некои градови (како Богота, н.з.) дури и обезбедуваат привремени велосипедски патеки. Нашиот град не смее да ги прекинува најактивните патеки било кога, а особено не среде ваква криза.

Во моментов граѓаните од Аеродром без никакво навремено известување за градежните работи, без никакви насоки како да заобиколат, се принудени да стигнат до самите тараби и да се враќаат назад до првите скали и да го носат велосипедот во раце, а не секој кој го користи велосипедот како превоз го може тоа. Не треба да ви посочуваме какво демотивирање е тоа и како долгорочно ќе се одрази на развојот на велосипедскиот сообраќај во нашиот град. 

Бараме според зацртаните планови на Градот, во овој и во сите идни проекти, да не смеат да се прекинат велосипедски патеки, да не смеат да започнат градежни работи од изведувачите додека навремено не се обезбеди известување со соодветна сигнализација за насоки на движење, како и изведено безбедно заобиколување.

Дополнително, во точка 2.2.2 од истиот план: 2.2.2.Изработка на план за унапредување и проширување на велосипедската мрежа во Скопје за периодот 2020 – 2021 
има потточка која гласи:  интегрирање на патеката по должината на реката Вардар преку рампи и мостови.
Очекуваме идниот мост покрај што е најавено дека ќе има велосипедски патеки, да има и поврзување со патеката по текот на Вардар со возливи рампи. 
Тие рампи можеше да се изградат пред изградбата на мостот и да послужат како возливи врски по текот на заобиколувањето и додека траат градежните работи. 

Во врска со тоа, би сакале да ве потсетиме и на точките 3 и 7 од Меморандумот за соработка кој НаТочак го потпиша со градоначалникот Петре Шилегов во 2017 година (тогаш кандидат):
3. Новата градска администрација се обврзува да вклучи задолжителни велосипедски простори и патеки во секое идно проектирање на нова улица, булевар или мост.
7. Итно деблокирање на постоечките велосипедски патеки кај плоштад Македонија, патеката на кејот на Вардар и Стоковна Куќа Мост, создавање на повеќе рампи за приклучување кон патеката на кејот како и нејзино продолжување накај Сарај и Јурумлери.

Целиот меморандум, можете да го прочитате тука: https://natochak.blogspot.com/2017/10/blog-post_15.html

Согласно официјалниот План за унапредување на велосипедски сообраќај на Град Скопје и согласно Меморандумот за соработка потпишан со градоначалникот Петре Шилегов, се чини дека сфатено е големото значење на патеката по кејот на Вардар за Скопје.
Бараме тоа да се покаже и во пракса.

Доколку се уште не се започнати градежните работи, бараме да се тргнат тарабите до моментот на обезбедување рампи и безбедно и означено заобиколување за велосипеди и пешаци.

Доколку се започнати градежните работи, бараме итно делување со поставување рампи за туркање на велосипеди и соодветна привремена сигнализација и насочување, а во догледно време (наредниве месеци) и подобро пофункционално решение со возливи рампи, бидејќи велосипедскиот сообраќај и кејот не смеат да страдаат во наредните години додека се вршат градежните работи како што беше случајот (и се уште е) со прекинот кој го направи мостот за Панорамското тркало и сите останати мостови во проектот Скопје 2014.

Исто така, со цел вакви проблеми да не се повторуваат во иднина, бараме да испитате како се издала дозвола за извршување на градежни работи врз функционална велосипедска патека, без да се изведе вакво заобиколување.

Со почит,
НаТочак
23.03.2020

13 March, 2020

ЦРВЕНИ ВЕЛОЛИНИИ - велосипедска програма за Парламентарните избори 2020 (допис до политички партии)

На 13.03.2020 г. седум граѓански велосипедски организации од 7 градови во државата (Скопје, Битола, Прилеп, Гостивар, Тетово, Штип, Кочани) испратија допис до политичките партии кои ќе учествуваат на изборите на 12-ти април за вклучување на визија и стратегија во нивната изборна програма за унапредување на велосипедскиот сообраќај во Р.С.Македонија.
Во продолжение е e-mail-от пратен до политичките партиите, а дополнителните документи ги има тука:
 • Обраќање од НаТочак организации до политички партии 2020: линк (.pdf); линк (блог-пост)
 • Црвени велолинии 2020 - 9 клучни барања од НаТочак организации до политички партии: линк (.pdf); линк (блог-пост)
 • Известување до медиуми: линк (блог-пост)
------------------------------------------------
Почитувани претставници на политичките партии, 
Ви се обраќаме во името на 7 граѓански велосипедски организации од 7 градови со барање за вклучување на визија и стратегија за унапредување на велосипедскиот сообраќај во политичката програма со која ќе настапите на Парламентарните избори 2020, а со што ќе адресирате повеќе проблеми со кои се соочуваме на државно ниво (загадување, здравје, безбедност, климатски промени, квалитетна средина за живеење).

Нашето обраќање поврзано со новите Парламентарни избори 2020 го има во документот со наслов: 
 а во документот со наслов:
Ви ги испраќаме 9-те клучни барања кои интензивно ги комунициравме во јавноста последниот месец под мотото “ЦРВЕНИ ВЕЛОЛИНИИ 2020“. 

Деветте предлози сметаме дека во овој момент е исклучително важно да бидат вметнати во Вашата програма како ветување и обврзување за искрени, сериозни и посветени заложби за подобрување на ова поле, а подоцна и имплементирани како политики на национално ниво. 

Станува збор за многу повеќе отколку само за про-велосипедски политики.
Се работи за животи и за квалитет на живеење.

Со почит,
НаТочак - Скопје, Битола На Точак, Прилеп На Точак, Гостивар На Точак, Тетово На Точак, Штип На Точак, Кочани На Точак