27 August, 2015

Кацигата не е задолжителна опрема за велосипедисти

Заштитниот шлем-кацига не е задолжителна опрема за велосипедисти.За неносење на кацига при управување на велосипед според измените во Законот за безбедност не се предвидени санкции.
Предлагачот во Член 99 од предлог Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата само препорачува користење на кацига, но тоа се прави со несреќна формулација со истата терминологија која се користи за задолжителната опрема. Поточно, се користи зборот „треба“ кој не е променет и покрај нашите реакции за можноста за слободна интерпретација.
Кон крајот на 2014-та година, по реакцијата од НаТочак со коментари за предлог Законот (коментарите се достапни на линкот), предлагачот на Законот направи поместување од почетниот предлог за задолжителност на кацигата за велосипедисти со укинување на санкциите. (одговорот од МВР на линкот
Се надеваме дека точната информација ќе допре до сите и се надеваме дека во догледно време ќе се исправи терминолошката нејасностија во Законот, со соодветен израз за препорачаност, или пак, во најдобар случај, препораката ќе се избрише од Законот и ќе се смести на посоодветно место, во Правилник.

Како точно гласи членот кој се однесува на употребата на заштитен шлем - кацига:
Член 99


(1) Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четрицикл и четирицикл задолжително носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот.
(2) Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед, треба да носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот.(3) Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед ноќе и во услови на намалена видливост треба да носат рефлектирачки елек за време на возењето на патот.


(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска согласно ќе му се издаде, на возачот и лицата кои постапуваат спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.


(5) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на родителот односно старателот на дете кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член. 

До интегралниот текст од предлог-законот може да пристапите тука.
Бараме медиумите да ги коригираат содржините кои се однесуваат на Законот за безбедност, поточно на употребата на заштитен шлем-кацига за велосипедисти во согласност со актуелната состојба, со цел коректно информирање на јавноста.

НаТочак е неформална група која 3 и пол години години се бави со теми поврзани со велосипедскиот сообраќај, вклучително и безбедноста на велосипедистите. Кон нашите ставови за незадолжителна доброволна употреба на кацигата при користење на велосипедот како транспортно средство, добивме поддршка и од Европската велосипедска федерација (линк до писмото за поддршка од ECF) и од 11 македонски организации (линк до првото мислење испратено до министерствата). 

Ги повикуваме законодавните и извршните централни и локални власти да се фокусираат на мерки кои се докажани како успешни за унапредување на возењето велосипед како транспорт и за доброто и безбедноста на велосипедистите, а такви се: намалување на брзините и издвоена велосипедска инфраструктура.

25 August, 2015

Пријава на инфраструктурен проблем - прекин на велосипедска патека - спроти Систина

Изминатите години на различни места во градот се појавуваат прекини на велосипедски (и пешачки) сообраќај поради изведба на градежни работи. Сметаме дека треба да биде правило (особено на многу фреквентни локации) да се обезбедат привремени алтернативни патеки / мостови /премини за да се овозможи безбедно сообраќање додека траат градежните работи. 
Во очи на Критична маса #40 која е посветена на пристапноста на Кејот на Вардар за велосипеди, испративме две пријави до Град Скопје. 

-------------------------------


До:                         Град Скопје

Сектор за уредување и просторно планирање

Предмет: Пријава на инфраструктурен проблем: прекин на велосипедската патека на Кејот на Вардар спроти Систина


ПРИЈАВА

Почитувани,
Пред точно еден месец на кејот на Вардар во близина на мостот кај Александар Палас забележан е прекин на велосипедскиот сообраќај. Поставена беше табла на која пишуваше задолжително да се користат скалите на кои не постои рампа ни за туркање на велосипедот, а уште помалку за возење. 

После еден месец состојбата е следна:И покрај импровизираниот знак, велосипедистите не ги користат скалите туку земјениот дел од кејот. Не е ни за очекување децата или други физички помалку спремни лица да ги подигаат велосипедите во раце. Не сите кои се дојдени на кеј можат да подигнуваат велосипеди, но имаат еднакво право да ги возат.
Пријавуваме непостоење на безбедно велосипедско поврзување при прекинот на велосипедската патека поради изградбата на мостот кон Систина.

Со оглед на тоа што градежните работи на оваа локација ќе продолжат уште барем година-две, бараме:
·         ако постои опасност по велосипедистите, градилиштето подобро да се обезбеди, огради и означи;
·         да се обезбедат рампи за движење на велосипедистите со соодветен наклон за возење (една за качување, една за спуштање, една кај мостот кај Александар Палас, а една после новиот  мост) со кои велосипедистите ќе можат да го заобиколат градилиштето, а кои би ги направиле овие два моста пристапни за велосипеди додека трае изведбата и во иднина штом завршат работите.

Велосипедската патека по левиот брег на реката Вардар завршува токму на ова место од другата страна на реката и правењето на мостот пристапен за велосипеди, би го направиле и самиот мост покорисен за граѓаните зашто би го поврзале завршетокот на патеката од левата страна со пофреквентната десна страна. Со тоа и левата страна би била покористена.
                                                                                                     
Ве молиме за најитно решавање на овој проблем за да се овозможи безбедно сообраќање во најкраток можен временски рок.

Апелираме на местата на кои се прекинуваат велосипедските и пешачките патеки поради изведба на градежни работи да се обезбедува алтернативна патека. Апелираме со соодветни правила за обезбедување алтернативен пристап да се оневозможи да се повторува проблемот во иднина.


Со почит,
Неформална група на велосипедисти НаТочак  
natochak@gmail.com

25.08.2014


Скопје
-------------------------------

Документот кој е испратен до град Скопје е достапен на линкот.

Пријава на инфраструктурен проблем - прекин на велосипедска патека - Плоштад Македонија

Изминатите години на различни места во градот се појавуваат прекини на велосипедски (и пешачки) сообраќај поради изведба на градежни работи. Сметаме дека треба да биде правило (особено на многу фреквентни локации) да се обезбедат привремени алтернативни патеки / мостови /премини за да се овозможи безбедно сообраќање додека траат градежните работи. 
Во очи на Критична маса #40 која е посветена на пристапноста на Кејот на Вардар за велосипеди, испративме две пријави до Град Скопје. 


-------------------------------
До: Град Скопје
Сектор за уредување и просторно планирање
Предмет: Пријава на инфраструктурен проблем: прекин на патека од пешачка зона на Кеј до Плоштад Македонија


ПРИЈАВА

Почитувани,

На ден 23.08.2015 забележан е прекин на немоторизираниот сообраќај на источниот дел од плоштадот кон Каруселот. Пријавуваме непостоење на велосипедско и пешачко поврзување меѓу плоштад Македонија и пешачката зона, на една од најфреквентните локации за овој тип сообраќај во градот.
Поради извршувањето на градежните работи со години е прекината патеката во долното корито на Вардар и патеката врз горното корито, поточно пешачката зона покрај ГТЦ во целиот овој период се користеше како алтернативна патека.
Со новопоставените огради целосно се прекинува немоторизираниот сообраќај, а особено оној на тркала: луѓето на велосипеди и со детски колички се принудени количките и велосипедите да ги носат во раце по скали, а лицата со хендикеп воопшто не можат да поминат тука.
Имајте предвид дека ова е центар на градот, една од нејфреквентните локации, каде поминуваат многу граѓани со цел: сообраќај, рекреација или туризам. Не сите граѓани имаат исти физички способности и можат да креваат колички со деца и велосипеди, а имаат еднакво право да ги користат. Не би сакале да се случи некој немил настан.
Доколку не постои можност за ослободување на простор за поминување од самото градилиште, бараме поставување на привремена монтажна конструкција врз скалите - патека на која ќе биде возможно да се движат тркала, слично на привремениот мост кој беше поставен минатата година на западниот дел од плоштадот.
Ве молиме за најитно решавање на овој проблем за да се овозможи безбедно сообраќање во најкраток можен временски рок.
Апелираме на местата на кои се прекинуваат велосипедските и пешачките патеки поради изведба на градежни работи да се обезбедува алтернативна патека. Апелираме со соодветни правила за обезбедување алтернативен пристап да се оневозможи да се повторува проблемот во иднина.

Со почит,
Неформална група на велосипедисти – НаТочак
natochak@gmail.com
25.08.2014
Скопје
-------------------------------

Документот кој е испратен до град Скопје е достапен на линкот.

Промотивни материјали КМ #40: Точаците слободно да течат по кеј!


[дизајн: Милан Стојанов]
 
Промотивните материјали од овој блог-пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови.
Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #40. 
А на Милан му благодариме за убавата илустрација на проблемот со кој се бориме. 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ 
  • постери
-Постер (А3, во боја) верзија за печатење: линк (pdf)

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
  • постер  • банери
веб-банер 300x250
 
веб-банер 500x500
 
веб-банер 980x100
 
веб-банер 990x80

Facebook coverпрофил слика
 
 


Критична маса #40: Точаците слободно да течат по кеј!

Датум: среда, 26.08.2015
Почеток: 17:30, Паркинг под железничка станица, покрај Кеј
Крај: Амфитеатар на Кеј

---------------------------------------------------------------------
Facebook настанлинк
Промотивни материјалилинк
Руталинк
---------------------------------------------------------------------
Пријава 58: прекин кај Плоштад Македонија: линк
Пријава 59: прекин спроти Систина: линк
---------------------------------------------------------------------

постерот за КМ 40
Во некоја идна сеопфатна стратегија за развој на велосипедскиот сообраќај во Скопје, Вардар ќе ја има централната улога. Тука ќе се слеваат пешачки и велосипедски патеки од север и југ, ќе се поврзе градот преку велосипедски патеки на сите постојни автомобилски мостови и преку посебни пешачко-велосипедски мостови. Секој ќе може да се спушти од мајор кон минор-коритото со глатки рампи без никаков прекин. Со возење ќе може и да се искачи назад до саканата дестинација. Вакви рампи ќе има на сите дестинации од интерес на велосипедистите. Нема да постои мост покрај кој ќе нема рампи за спуштање и качување...

Јавниот простор ќе се активира, ќе има уште повеќе случувања по текот на реката. Таа живост и можноста да се превезуваат покрај река и зеленило ќе привлекува нови и нови велосипедисти. Од Бардовци до Водно, од Радишани до Тафталиџе, од Аеродром до Автокоманда, од Карпош до Сарај, секаде ќе има поврзувања и градот ќе биде поврзан во една мрежа со реките како зелени оски. Спуштањата и подигнувањата во коритата на реките никој нема да ги чувствува како пречка зашто ќе бидат направени со рампи со соодветен наклон.

----------

Но, тоа е во некое идно време, кое сме убедени дека ќе дојде.

Моментално велосипедската патека по кејот на Вардар не е целосно интегрирана во околината и поврзана со рампи. И покрај тоа, таа има многу свои предности во споредба со другите патеки, кои мора да се вреднуваат и унапредуваат, место да се уназадуваат. Велосипедската патека по кејот на Вардар моментално е ретка функционална патека во градот: рамна е, двонасочна, нема дупки и рабници, нема паркирани возила, билборди, знаци и канти на сред патека, обележана е. И нуди пријатно возење покрај вода.

На многумина е омилена за транспорт, одат на факултет, на работа, користејќи ја во дел од своето патување. Многумина и се рекреираат со точаци или со ролери таму.
Патека од вакво значење и уште поголем (неискористен) потенцијал не е логично да е прекината поради градежни работи. Градилиштата може да зафатат и дел од патеката во одреден период, Градот може да издаде дозвола, но на велосипедистите мора да им се обезбеди привремена алтернативна рута!
Вардар е главната артерија на вело-токот, не запушувајте ја!


Во моментов, кејот е прекинат барем на две места  поради извршување на градежни работи. Според член 84 од нашиот Закон за градење, инвеститорите не се должни да обезбедат алтернативна патека за пешаци/велосипедисти при окупирање на јавен простор, доволно е само да добијат дозвола од градот. Сметаме дека ова мора да се смени, зашто јавниот простор им припаѓа на сите и окупирањето на одредени јавни површини значително влијае на безбедноста, удобноста и мотивираноста на луѓето за користење на одредено превозно средство. Давањето на дозвола не смее да биде само формалност, туку мора да се темели на правото на граѓаните на користењето на јавниот простор. Мора да се предвиди каде привремено ќе се пренасочи велосипедскиот/пешачкиот сообраќај додека траат градежните работи и тоа да се изведе по стандарди, безбедно и удобно. Како предвидел Градот дека ќе се движат велосипедистите на овие 2 потези (новиот прекин кај Александар Палас и неколкугодишниот прекин во Центар поради Скопје 2014) сметајќи дека велосипедската патека на кејот во континуитет поврзува најголем дел од градот од Карпош 4 до Лисиче?

Поради функционалноста (со исклучок на овие прекини кои се големи проблеми на патеката), но и поради избегнувањето на небезбедниот сообраќаен метеж и загадениот воздух, оваа патека е преферирана од многу граѓани, користена е и како рекреативна, но и како транспортна.

Сметаме дека е од исклучително значење на двете наведени локации да се обезбеди алтернативна патека за велосипеди со рампи со соодветен наклон за движење (новата рампа кај Холидеј Ин е добар пример), со соодветна подлога и ознаки, .
Еден Град кој се стреми да го добие епитетот вело-град не само што не смее да замижи пред ваков проблем, туку треба и веднаш да го реши.

Човек на точак, не точак на човек! Порачавме со Критична маса 34.
Повторно ќе го актуелизираме проблемот.
Точаците се за возење, не се за кревање!
Недозволиви се написи од типот: „Задолжително крени го точакот и оди по скалите!“ Задолжително треба да биде да се постави рампа.
Точак за некого е спорт и тоа е за почит, но за повеќето е сообраќај, а штом е сообраќај, треба да се вози, не да се крева!
Кога точак е спорт напорот не пречи, напротив.
Кога точак е сообраќај, треба да стигнеме од точка А до точка Б со што помалку напор.
Точак побарува да знаеш да вртиш педали и само да одржуваш рамнотежа за да го користиш како сообраќајно средство, да не мора да го креваш и таа предност која му нуди широко користење не треба да му се одзема.
Сте го кренале ли некогаш автомобилот?


Затоа:
  • Бараме рампи за туркање на точак да бидат задолжителни за секое скалиште во јавен простор каде што не постои рампа за возење.
  • На клучни точки од интерес на велосипедистите - при потреба од совладување на висина бараме задолжителни да има рампи за возење со соодветен наклон!

Според измените на Законот за градење од август, 2014-та сите јавни простори во центарот на градот мора да се направат пристапни:
(3) При изградба на нови како и при реконструкција на постоечки јавни површини- пешачки патеки во централно градско јадро и во паркови, јавната површина-пешачка патека треба да биде проектирана и изведена така што истата ќе има и патека за движење на лица со телесен хендикеп и лица со оштетен вид.
Оваа одредба не треба да се однесува само на централното градско јадро, туку на целиот град! Оваа одредба не е важна само за лицата со хендикеп, туку и за сите на тркала, за сите на точак. Патеката во минор-коритото на Вардар мора да биде попристапна за на точак. Моментално има само неколку функционални рампи за возење точак. НаТочак во ноември, 2013-та поднесе предлог до Град Скопје за поставување на нови пристапни рампи по текот на Вардар на повеќе локации. Погледнете на линкот.
Сакаме попристапен Вардар и алтернативни рути при извршување на било какви активности кои ќе го окупираат просторот наменет за движење.
Сакаме точаците слободно да течат!


Дојди на Критична маса #40 доколку ти значи ова.

Ќе возиме по следнава рута:
(внимавајте на велосипедистите кои доаѓаат од спротивната насока)


*** Секој учесник вози на своја одговорност. 
--------------------------------------------------------------
Критична маса е неформален велосипедски собир кој се случува во над 300 градови во светот.
Нема лидери, нема формална организација, само група на свесни луѓе кои сакаат подобар вело-град.
Од мај 2012-та се случува еднаш месечно и во нашето Скопје!
Возиме секоја последна среда во месецот по различна рута и со различна тема.
Критична маса во Скопје е самоодржлив, саморегулиран и самофинансиран месечен собир на урбаните велосипедисти кој зависи од придонесот на секој учесник, пред сѐ од неговото појавување на собирот и покажување бројност („Нѐ има, земете нѐ предвид“), од активната грижа настанот да помине во најдобар ред, а потоа и од донациите за промотивните материјали, волонтерскиот придонес во: осмислувањето на настанот, неговата промоција и се разбира во креативната страна на возењата. До овој момент, скопјани 39 пати возеа масовно по скопските улици, на 39 различни теми поврзани со урбаниот велосипедизам.
Да ги освоиме по 40-ти пат улиците со нашите точаци, активно, ангажирано, свесно, заедно, со полни срца! Приклучи се! Ангажирај се! Може да нé има повеќе! И Скопје може да стане подобар град!
--------------------------------------------------------------