27 August, 2017

Промотивни материјали за КМ #64: Вело град во еден мандат!


Промотивните материјали од овој блог-пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови.
Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #64 и за поддршката на заложбите на Вела за вело-град, а на Кик ѝ благодариме за придонесот во вело-кампањата на Вела.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
  • Постер, верзија за печатење: линк (.pdf)
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ

  • Постер, верзија за веб:

  • Facebook cover:

  • Facebook event cover:


  • Twitter cover:

  • Банери:
    300 x 250


    500 x 500
980 x 100
990 x 80