Критична маса - Скопје

„На Точак“ е неформална група скопски велосипедисти, оформена првично преку социјални мрежи. Цел на „На Точак“ и на организирањето на Критична маса во Скопје е популаризација на точакот како урбано превозно средство.

Критична маса во Скопје се одржува секоја последна среда во месецот. Часот е променлив во зависност на делот од годината. Вообичаеното почетно време е 17:30, освен во лето кога е 19:00.


Сите се добродојдени, се додека го почитуваат
упатството за учесници

0 comments:

Post a Comment