27 October, 2015

Критична маса #42: Просветли се! Велосипедистите можат да бидат слабо видливи

Датум: среда, 28.10.2015
Почеток: 17:30, Плоштад Македонија
Крај: Ѓорче Петров
---------------------------------------------------------------------
Facebook настанлинк
Промотивни материјалилинк
Рута: линк

---------------------------------------------------------------------

Нема ништо поубаво од вечерно возење велосипед. Сѐ е смирено, улиците се празни, а гужвите завршени: само вие и градот! Уживате во тишината и чистиот ноќен воздух. Воопшто не ви недостига дневната врева, мешаницата во сообраќајот и издувните гасови. Се враќате кон дома на велосипед по долгиот ден на работа или одите на кафе со пријателите или, едноставно, заради задоволство само сте излегле да свртите неколку крукчиња околу населбата. 

Но, токму овие вечерни возења се најризични за велосипедистите. Ноќе, кога видливоста е намалена се зголемува опасноста од судири. Дел од сообраќајниците во градов (улици, булевари, велосипедски патеки, тротоари) не се добро осветлени, а понекогаш, дури и во случаите кога има светлосна инфраструктура, таа не работи, се случува да е затскриена зад нешто итн. Тоа е причина за мала видливост што го зголемува ризикот од сообраќаен судир или непријатна ситуација во која најчести жртви се оние кои возат велосипед.
Со ова не сакаме да ја префрлиме вината на жртвите, на ранливите. Свесни сме дека најчеста причина за намалено видно поле и непрегледност на возачите е брзото возење и против тоа се бориме, но паралелно на тоа треба да научиме да преземаме сѐ што е во наша моќ да го намалиме ризикот.
Ние, велосипедистите, сме дел од градскиот сообраќај. Ние сме само алка од еден поголем систем во кој рамноправно учествуваме. Тоа подразбира и одговорност која ја имаме кон останатите учесници во сообраќајот, но и кон самите себе. Учеството во тој систем значи дека треба да ги почитуваме неговите правила. Кога возите точак ноќе ризикот е поголем. Затоа треба повеќе да се обрне внимание на безбедноста заради отежнатите услови за движење. Велосипедот кој го возите треба да биде соодветно осветлен за да биде приметлив за останатите учесници во сообраќајот. Неопходно е секој од вас на својот велосипед да има предно бело светло, заден црвен катадиоптер или црвено светло или трепкачка лента и катадиоптри (мачкини окца) на тркалата. Сите овие светлечки елементи се и задолжителна опрема за возење велосипед според Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата.

Постерот за КМ 42

Добар дел од велосипедистите во овој град веќе користат вакви светла при ноќното возење, но сепак, некои од нас сѐ уште немаат навика. Светлата, пред сѐ, се наменети за наша безбедност. Нивното инсталирање е брзо и едноставно, а нема ниту да ве чини многу. Неодговорноста во сообраќајот не е одлика само на другите (возачите на автомобили и пешаците). Бидете одговорен. Им се лутите на возачите кога не ги почитуваат правилата, а и самите не го правите тоа. Им замерувате на пешаците за неодговорност, а и самите понекогаш сте неодговорени. Користењето на коловозт од велосипедистите е разбирливо со оглед на непостоењето велосипедска инфраструктура. Но некористењето на светла не е!
Малку е потребно за да се случи судир, а уште помалку тој да се избегне. Вклучувањето на задниот трепкач треба да ви стане навика пред излегувањето од дома на точак ноќе, исто онака како што ви е навика да проверувате дали ви се меки гумите.

Учесниците во сообраќајот треба да се третираат како еднакви: треба да им се обезбедат услови според нивните способности и според безбедноста на сите, особено ранливите: пешаци и велосипедисти. Точно е дека одговорноста станува поголема како што расте големината на возилото, но тоа не значи дека ако сме на точак правилата не важат за нас. Во поглед на употребата на задолжителна опрема, како светла, не треба да сме привилегирани. Со тоа ќе ја зголемиме сопствената видливост и пред возачите и пред пешаците и пред другите велосипедисти кога се разминуваме. Свесни сме дека инфраструктурата не е добра, но поради непредвиденото движење со таква инфраструктура има уште поголема потреба да бидеме видливи. Не можеме да зборуваме за сообраќајна демократија без и самите да дадеме сопствен пример. Бидете одговорен велосипедист. Сите заедно да го направиме градов побезбеден за возење велосипед.
Ставете светла на вашите точаци. Нашето семејство на велосипедисти секојдневно се зголемува. Со возењето на велосипед ние веќе му донесовме светлина на Скопје! Ајде сега сите заедно да ги осветлиме ноќите на градот!
Просвлетли се!

20 October, 2015

Записник од одржан состанок помеѓу претставници од Град Скопје и претставници од НаТочак

После упатените барања за зголемување на безбедноста на велосипедистите во сообраќајот до Град Скопје и другите надлежни институции, групата НаТочак беше повикана на состанок во Град Скопје, од кој произлезе следниот записник кој го изработи Град Скопје и го одобри НаТочак.
Изготвувањето и објавувањето на записници беше една од работите кои НаТочак ги побара од Градот, со цел потранспарентно информирање на јавноста, можност за нејзино вклучување со сугестии, како и подобро следење на динамиката на реализација на договорените цели.

На состанокот му беа презентирани барањата на Градоначалникот и заедно со претставниците на засегнатите сектори се дискутираа проблемите на велосипедистите и можностите за нивно решавање во Скопје. Дел од темите и проблемите се отворија и попродлабочено дискутираа на овој состанок, дел ќе останат за следните.


НаТочак покрај тоа што посочува на поединечни проблеми (опасни дупки, конкретен висок рабник или билборд на сред патека) пред се' се залага за темелно и долгорочно решавање на проблемите со соодветни закони и правилници, а потоа и посветеност на градските служби.

Во изминатите 2 години комуникација со градската администрација забележуваме напредок во разбирањето на проблемите на велосипедскиот сообраќај и очекуваме тоа да се одрази во пракса, преку квалитетна изведба на проектот Скопје вело-град, но и преку реализација на останатите барања. 
Во продолжение, записникот.


ЗАПИСНИК
од одржан состанок помеѓу Град Скопје и неформално здружение „На Точак“ во врска со унапредување на велосипедската инфраструктура во Скопје
Состанокот се одржа на 05.10.2015 година од 12.15 – 14.00 часот во кабинетот на Градоначалникот на Град Скопје
На состанокот присуствуваа:
•Коце Трајановски, Градоначалник на Град Скопје
•Синиша Ивановски, Директор на ЈП Улици и патишта
•претставници од: Сектор за поддршка на Градоначалникот, Сектор за планирање и уредување на просторот, Сектор за сообраќај и Сектор за одржување и изградба на сообраќајници
•2 претставници од неформално здружение „На Точак“


Состанокот го отвори градоначалникот на Град Скопје при што им посака добредојде на претставниците на неформалното здружение „На Точак“ и им се заблагодари за соработката и активностите што ги преземаат за поттикнување на користењето на велосипед.

На состанокот од страна на претставниците на неформалното здружение „На Точак“ беа изнесени предлози и барања за унапредување на велосипедската инфраструктура и безбедноста на велосипедистите при што беше дискутирано за:

•донесување на правилник за проектирање и изградба на велосипедска инфраструктура во најкраток можен рок со цел избегнување на импровизации при проектирањето

•споделување на проектниот документ за проектот „Скопје вело – град“ со цел запознавање со деталите и изнесување забелешки од страна на „На Точак“

•задолжително планирање на велосипедска инфраструктура при проширување и изградба на сообраќајниците како и обезбедување на велосипедска инфраструктура на сите изградени сообраќајници без велосипедска инфраструктура

•отстранување на сите пречки на велосипедските патеки со цел обезбедување на непречено и безбедно одвивање на велосипедскиот сообраќај

•соработка со РСБСП со цел спроведување на кампања за возење на велосипед за време на зимскиот период, паралелно комплетирање на рута 1, на почеток на зимска сезона, со цел промоцијата да се одвива на рута 1

•предвидување на велосипедска патека за одвивање на велосипедски сообраќај при времена измена на режимот на сообраќај при градба на објекти со можност за уредување во законска рамка

•при статистичка обработка на податоци да се земат предвид податоци за поседувањето и користењето на велосипед

•соработка со сообраќајната полиција

•заштита на велосипедските патеки од моторни возила со поставување на столбчиња посебно на бул. Партизански одреди

Од страна на претставниците на неформалното здружение „На Точак“ беа доставени и конкретни предлози и барања за зголемување на безбедноста на велосипедистите и другите ранливи учесници во сообраќајот во пишана форма.

Градоначалникот на Град Скопје истакна дека Град Скопје интензивно работи на унапредување на велосипедската инфраструктура и потенцираше дека во моментов се изведуваат градежни активности на рутата 1 од акциониот план односно на дел од ул. Александар Македонски, ул. Беласица и булевар Илинден за што се ангажирани три компании и дека во најкраток можен рок ќе започнат и градежни активности на бул. Гоце Делчев. 

Целта е да бидат запазени роковите дефинирани во акциониот план односно рутата бр. 1 да биде готова до крајот на оваа година. Притоа треба да се има предвид дека овој проект е започнат пред 1 година и е во развој, така што е во фаза на инволвирање на сите засегнати страни. Формирано е координативно тело кое ја  реализира и следи целата реализација на патеките, но постојат можности да се надополнува со други институции и субјекти, со цел подобрување на резултатите кон кои сме насочени.

На состанокот беа донесени следниве заклучоци по однос на предлозите и барањата:

•повторно да се консултира неформалното здружение „На Точак“ пред усвојување на правилникот за проектирање и изградба на велосипедска инфраструктура, кој е предаден во Министерство за транспорт и врски и се чека на негово одобрување.

•да се организира состанок со неформалното здружение „На Точак“  со членови на координативното тело со цел запознавање на неформалната група „На Точак“ со проектниот документ за проектот „Скопје вело - град“ и неговите детали.

•членови на координативното тело заедно со претставници на неформалното здружение „На Точак“ заедно да возат велосипед по велосипедските патеки со цел да се согледаат проблемите на истите

•да се испрати барање од Градоначалник на Град Скопје до Директорот на државниот завод за статистика за во статистичката обработка да се земат предвид податоци за поседувањето и користењето на велосипед

•најмалку еднаш месечно координативното тело да одржува состаноци со претставници на неформалното здружение „На Точак“

•градот Скопје ќе оствари соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата за осмислување и спроведување на кампања за возење на велосипед во зимски услови

•да се продолжи со поставување на столбчиња по должина на бул. Партизански одреди со цел заштита на велосипедската и пешачката патека од нелегално паркирање на моторни возила

•да се изгради времена велосипедска патека на потегот од Мостот Гоце Делчев до ул. Филип II Македонски. (додека траат градежните работи до Стоковна Куќа Мост, н.з.)

•по донесување на измената на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање која се однесува на намалување на ширината на сообраќајните ленти која беше по барање на Град Скопје, да се пристапи кон изработка на проектна документација за воведување на велосипедски ленти на бул. Климент Охридски со цел обезбедување на простор за велосипедски сообраќај, бидејќи во новиот закон за безбедност во сообраќајот се предвидени велосипедски ленти.


Скопје, 05.10.2015