22 August, 2014

Промотивни материјали - #KM28

[дизајн: Петар Антевски]
Промотивните материјали од овој блог- пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови. 
Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #28.
А на Петар му благодариме за досетливиот дизајн и сработувањето на овие материјали како придонес за Критичната маса во нашиот град. :)

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
  • постери и флаери 

-Постер (А3, во боја) верзија за печатење: линк.
постерот за КМ 28, верзија за веб и печатење
флаерот за КМ 28, предна страна, верзија за веб и печатење
флаерот за КМ 28, задна страна, верзија за веб и печатење
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
  • банери Подолу следува преглед на банерите. Кодови на следниот линк.

веб-банер 500x500
веб-банер 300х250


веб-банер 980x160


веб-банер 990x80

веб-банер 851x315 (Facebook cover)
веб-банер 3125x1042 (Twitter cover)
 

0 comments:

Post a Comment