25 April, 2014

Iframe кодови за веб - банери

Актуелниот дизајн се менува во зависност од актуелното случување (Критична маса, годишен извештај, нешто друго), но линковите од овој блог-пост за соодветните големини на банери остануваат важечки.

Доколку нè поддржувате, внесете го iframe кодот кој одговара на вашите димензии.
Еден код за сите актуелности.

Благодариме!

Сите (и актуелните) материјали за печатење може да ги најдете со тагот: Промотивни материјали.

КОДОВИ ЗА БАНЕРИ
  • За банер со димензија 300x250, кодот:
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_300_250.html" width="300" height="250"></iframe>
  • За банер со димензија 500x500, кодот:
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_500_500.html" width="500" height="500"></iframe>
  • За банер со димензија 990x80, кодот:
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_990_80.html" width="990" height="80"></iframe>

0 comments:

Post a Comment