26 June, 2012

Општи информативни флаери

Додека возиме на Критична маса, сигурно ќе наидеме на луѓе кои нема да знаат зошто го правиме тоа.
За нив ќе испечатиме флаери кои ќе им ги подаваме во текот на возењето, да ги информираме и да ја побараме нивната поддршка.

предна страна [pdf]

задна страна [pdf]

Може да помогнете со тоа што ќе испечатите (фотокопирате) одреден број флаери и ќе ги делиме заедно во текот на критичната маса.
Да придонесеме заедно темата за велосипедскиот сообраќај да го добие заслуженото место во јавноста.

0 comments:

Post a Comment