30 December, 2012

Најукрасени точаци на КМ#8

Кој вели дека за нова година се китат само елки? Голем дел од учесниците на Критична маса #8 новогодишно ги украсија своите точаци. Еве дел од најукрасените.


0 comments:

Post a Comment