25 October, 2013

Промотивни материјали #КМ18

[дизајн: Fitz Feetz]


МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
(постери и флаери)


постер, А3, верзија за веб и печатење (jpg)
Флаери во боја, предна страна, 4 на А4, верзија за веб и печатење (jpg)
Флаери во боја, задна страна, 4 на А4, верзија за веб и печатење (jpg)
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
(банери)
аватар, 180x180
веб-банер, 851 x 315 (FB cover)

Промотивните материјали од овој блог- пост може слободно да се споделуваат и печатат, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови.
Однапред ви благодариме на помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #18 и му благодариме на Fitz Feetz за дизајнот.

1 comments:

Fitz aka Feetz said...

Основен дизајн: Fitz aka Feetz, адаптации: Игор Делов :)

Post a Comment