20 March, 2014

Промотивни материјали - #КМ23

[дизајн: Дани Јанев]

Промотивните материјали од овој блог- пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови. 
Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #23.
А на Дани му благодариме за прецизниот дизајн и сработувањето на овие материјали како придонес за Критичната маса во Скопје.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
  • постери и флаери
Постер (А3, во боја) верзија за печатење: линк.
Флаер (А5, црно-бело) верзија за печатење: линк.
постер, верзија за веб
флаер, предна страна, верзија за веб
флаер, задна страна, верзија за веб


МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
  • банери и кодови
веб-банер 300x250
За банер со димензија 300x250, кодот:
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_300_250.html" width="300" height="250"></iframe>

веб-банер 500x500
За банер со димензија 500x500, кодот:
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_500_500.html" width="500" height="500"></iframe>

веб-банер 980x750
За банер со димензија 980x750, кодот: <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_980_750.html" width="980" height="750"></iframe>
веб-банер 980x100
За банер со димензија 980x100, кодот:  <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_980_100.html" width="980" height="100"></iframe>
веб-банер 990x80
За банер со димензија 990x80, кодот:
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_990_80.html" width="990" height="80"></iframe>

  • банери за социјални мрежи
веб-банер, 520 x 260 (Twitter cover)
веб-банер, 851 x 315 (FB cover)
  • банери на англиски јазик / web-banners in English
web-banner 300x250
web-banner 980x100

0 comments:

Post a Comment