20 September, 2014

Промотивни материјали - #КМ29

Промотивните материјали од овој блог- пост може слободно (пожелно е) да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови.
Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #29.
Огромно фала до Ивана за придонесот кон Критична маса со изработка на интересните илустрации и дизајн за овие материјали. :)

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
  • постери и флаери 
-Постер (А3, во боја) верзија за печатење: линк.
-Флаер (4 на А4, црно-бело) верзија за печатење: предна страна - линк, задна страна - линк.

       Постерот за КМ 29 - верзија за веб и печатење         

флаерот за КМ 29, предна и задна страна, верзија за веб
 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
  • банери Подолу следува преглед на банерите. Кодови на следниот линк.
веб-банер 500x500 (А)

веб-банер 500x500 (Б)

веб-банер 300x250

веб-банер 990x80

веб-банер 960x180

веб-банер 851x315 (Facebook cover)
 

веб-банер 3125x1042 (Twitter cover)
 

0 comments:

Post a Comment