04 March, 2015

Интервју со Општина Центар - Субвенции за велосипеди (2014)

Општина Центар е една од ретките општини кои започнаа иницијатива за поддршка на урбаниот велосипедизам, во случајов преку субвенционирање на велосипедите на жителите од оваа општина.

Во јавноста за оваа мерка имаше позитивни реакции (затоа што општината го поддржува велосипедизмот), но и реакции во однос на условите за возење велосипед кои треба да бидат приоритет за решавање, а се голем проблем во оваа и други општини. Главните булевари не се во надлежност на општината (тие се во надлеженост на Градот), но споредните улици се. Таму општините може да воведат „зони 30“, да ги слеат високите рабници од тротоарите на преодот кон коловозт во рампи , да делуваат кон решавање на проблемот со непрописно паркирани возила итн. Има голем простор за подобрување.
-----------------------------------------
На Точак направи интервју со Општина Центар за првото субвенционирање на точаци во 2014-та година и еве што велат тие:

1.  Разбравме дека субвенциите за нови точаци се исплатени прилично експедитивно, колкава беше заинтересираноста за оваа акција?

Општина Центар е задоволна од реализацијата на проектот “Цел Центар на точак”. 870 жители на општина Центар добија субвенции за набавување на нов велосипед. Речиси за еден месец беше исполнета квотата за планираните субвенции. Половина од заинтересираните беа припадници на женскиот пол. Имаше заинтересираност и за набавка на велосипеди и за деца.


 2.  Дали се планира повторување на акцијата?

Оваа акција ќе се реализира и наредната година. Во буџетот за 2015 година ќе бидат предвидени средства и тоа повеќе од годинава за набавка на нови велосипеди.


 3.  Дали Општина Центар планира некои други акции поврзани со стимулирање на велосипедизмот во скоро време, пример подобрување на инфраструктурата, поставување на паркинзи за точаци на повеќе места, нови велосипедски патеки и воведување на зони 30?

На сите новоизградени скверови или реконструирани улици општина Центар поставува паркинзи за велосипеди. Тоа ќе биде практика и во иднина, исто како и за новите велосипедски патеки. Градоначалникот на општина Центар најави дека се планира воведување на зони 30 во Дебар маало заради поголема безбедност во сообраќајот.


 4.  Еден од начините да се мотивираат граѓаните во еден град да возат велосипед е токму вработените од државните институции да го прават истото. Дали планирате (континуирано) да ги стимулирате вашите вработени да доаѓаат на работа со велосипед?

Дел од вработените веќе доаѓаат на работа со велосипед. Заложба на општината е што поголем број жители, меѓу нив и вработените да го користат велосипедот бидејки со тоа ќе се придонесе за намалување на загаденоста и ќе се растерети сообраќајната гужва во општина Центар. И вработените како и сите граѓани доколку се жители на општина Центар може да аплицираат за купување на нови велосипеди.
-----------------------------------------

Коментар: Паркинзите за велосипеди кои ги поставува Општина Центар ги задоволуваат потребите на велосипедистите да го заклучат велосипедот и за рамот и очекуваме и другите општини да ја следат таа пракса. Дополнително, очекуваме Општина Центар, но и останатите да делуваат во насока на подобрување на дизајнот на улиците за пешаци и велосипедисти и станување на похумани места за живеење.

1 comments:

Emilio Fernandez said...

Good morning, how are you?

My name is Emilio, I am a Spanish boy and I live in a town near to Madrid. I am a very interested person in knowing things so different as the culture, the way of life of the inhabitants of our planet, the fauna, the flora, and the landscapes of all the countries of the world etc. in summary, I am a person that enjoys traveling, learning and respecting people's diversity from all over the world.

I would love to travel and meet in person all the aspects above mentioned, but unfortunately as this is very expensive and my purchasing power is quite small, so I devised a way to travel with the imagination in every corner of our planet. A few years ago I started a collection of used stamps because through them, you can see pictures about fauna, flora, monuments, landscapes etc. from all the countries. As every day is more and more difficult to get stamps, some years ago I started a new collection in order to get traditional letters addressed to me in which my goal was to get at least 1 letter from each country in the world. This modest goal is feasible to reach in the most part of countries, but unfortunately, it is impossible to achieve in other various territories for several reasons, either because they are very small countries with very few population, either because they are countries at war, either because they are countries with extreme poverty or because for whatever reason the postal system is not functioning properly.

For all this, I would ask you one small favor:
Would you be so kind as to send me a letter by traditional mail from Macedonia? I understand perfectly that you think that your blog is not the appropriate place to ask this, and even, is very probably that you ignore my letter, but I would call your attention to the difficulty involved in getting a letter from that country, and also I don’t know anyone neither where to write in Macedonia in order to increase my collection. a letter for me is like a little souvenir, like if I have had visited that territory with my imagination and at same time, the arrival of the letters from a country is a sign of peace and normality and an original way to promote a country in the world. My postal address is the following one:

Emilio Fernandez Esteban
Avenida Juan de la Cierva, 44
28902 Getafe (Madrid)
Spain

If you wish, you can visit my blog www.cartasenmibuzon.blogspot.com where you can see the pictures of all the letters that I have received from whole World.

Finally, I would like to thank the attention given to this letter, and whether you can help me or not, I send my best wishes for peace, health and happiness for you, your family and all your dear beings.

Yours Sincerely

Emilio Fernandez

Post a Comment