22 April, 2013

Критична маса #12- Запознај го точакот, запознај го градот!

Датум: 24.04.2013
Време: 17:30
Место на чекање: плоштад Македонија

Промотивни материјали: линк.
Facebook настан: линк.
Рута: линк.


постерот за КМ 12

Ова е точак. Се знаете? 
Точакот е генијална машина. 
Точакот функционира на твој погон, енергијата му ја даваш ти. 
Точакот е едноставен склоп од мал број делови кој може да те одведе на многу интересни патувања на едноставен начин. 
Точакот е едноставно решение на многу од градските проблеми.
Точак значи среќа, здравје, чист воздух, помалку гужва, помалку бучава, поопуштен град, независност, слобода.

Ова околу тебе е Скопје. Се знаете?
Скопје е загаден, има гужва, Скопје бучи, Скопје е напнат и зависен од проавтомобилски политики и стереотипи.

Но Скопје има одлични предиспозиции за да може да стане добар вело-град.
Може да стане подобар град, воопшто.
И градот функционира на твој погон и енергијата му ја даваш ти!

Ајде на точак заедно низ Скопје, на резапознавање.
Од точак е секогаш поинаку, поинтимно, поблиско, позумирано, лице во лице.
Убавините и фалинките полесно се забележуваат и поинтензивно се чувствуваат.

Дојди на Критична маса 12 да заокружиме 12 возења љубов кон точакот и улиците на Скопје!

Во среда возиме по следната рута низ нов (за критична маса) дел од градот:View Критична маса - Скопје на точак #12 in a larger map


*Бидете особено внимателни на угорниците/удолниците.
*Секој учесник вози на своја одговорност.

0 comments:

Post a Comment