24 May, 2013

Промотивни материјали - #КМ13


[графички дизајн: Небојша Гелевски- @banekoma]


постер, А3, верзија за веб (jpg)
Постер, линк до верзија за печатење (pdf)


флаер, А6, предна страна, верзија за веб, црно-бело (jpg)
флаер, А6, задна страна, верзија за веб, црно-бело (jpg)             
Флаер, црно-бел, линк до верзија за печатење (pdf)

Банери:

Анимиран swf банер

веб-банер 300x250

веб-банер 800x800, цел текст

веб-банер 800x800, скратен текст

веб-банер 900x800, истакната КМ 13, цел текст

веб-банер 900x800, цел текст

веб-банер 980x750

веб-банер 980x100

аватар, комплициран :)

аватар, едноставен

аватар, среден

FB cover, 851x315

[џингл: Foolish Green]

0 comments:

Post a Comment