21 February, 2014

Промотивни материјали - #КМ22

[дизајн: Вања Шереметковски]


Промотивните материјали од овој блог- пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови. Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #22.
А на Вања му благодариме за одличната идеја и сработувањето на овие материјали како придонес за Критичната маса во Скопје.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
(постери и флаери)


постер, верзија за веб
Постер (А3, во боја) верзија за печатење: линк.

флаер, предна страна, верзија за веб
Флаер (А5, во боја) предна страна, верзија за печатење: линк.
флаер, задна страна, верзија за веб
Флаер (А5, во боја) задна страна, верзија за печатење: линк.


МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
(банери)


веб-банер 300x250
За банер со димензија 300x250, кодот: 
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_300_250.html" width="300" height="250"></iframe>
веб-банер 900x800
За банер со димензија 900x800, кодот:
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_900_800.html" width="900" height="800"></iframe>
веб-банер 980x750
За банер со димензија 980x750, кодот:
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_980_750.html" width="980" height="750"></iframe>
веб-банер 980x100
За банер со димензија 980x100, кодот:
<iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://natochak.altervista.org/index_980_100.html" width="980" height="100"></iframe>
веб-банер, 851 x 315 (FB cover)

0 comments:

Post a Comment