26 February, 2014

Предлог до ДЗС за вклучување на велосипедскиот сообраќај во извештаите за транспорт

Согледувајќи ја потребата за поголемо и поквалитетно вклучување на велосипедскиот сообраќај во извештаите за транспорт на Државниот завод за статистика (ДЗС)се обративме до нив со конкретни предлози.

Подолу може да ги погледнете двата документи кои им ги испративме:

1. Предлог (линк) Во овој документ се наведени конкретните предлози кои ги направивме по прегледот на достапните документи од ДЗС и мало истражување на странски примери.2. Прилог (линк)
Во овој документ е претставен краток осврт за состојбата во други земји и важноста од мерењето на велосипедскиот сообраќај.Се надеваме на позитивен одговор по овие предлози. За причините и предностите на воспоставување на вакво статистичко мерење прочитајте во погорните линкови.
Иницијативата ја направи НаТочак, а ја поддржуваат повеќе наши сограѓани, се надеваме ќе ја поддржите и вие.

Денес ја возиме Критична маса #22 со тема: „Преброј се“, токму во контекст на вреднувањето и мерењето на велосипедскиот сообраќај.
Придружете се!

0 comments:

Post a Comment