07 May, 2014

Предлог до ЈП Градски Паркинг за нови локации за рент-станици и држачи-паркинзи за велосипеди

Со цел подобро да се запознаеме со јавниот систем за изнајмување на велосипеди и да ги пренесеме нашите согледувања во врска со него, упативме барање за состанок до ЈП Градски Паркинг во чија надлежност е системот.

Средбата се одржа на 23-ти април 2014 г. во просториите на ЈП Градски Паркинг. 
Беа присутни претставници од НаТочак, Град Скопје и ЈП Градски Паркинг. 

На средбата ги претставивме нашите сознанија и искуства во врска со системот за изнајмување велосипеди.
Како предност ги истакнавме: достапната цена и релативно лесната процедура, а како најголем недостаток: нередовното одржување и малиот број на станици, односно бавниот развој на системот кој функционира од 2009-та година. 
Исто така, беше спомната можноста за воведувањето на автоматизиран систем во иднина.

На состанокот е договорено: врз база на дадениот список од паркинзи во владение на Градски Паркинг, НаТочак да издвои (предложи) приоритетни локации за поставување на нови станици за изнајмување на велосипеди, а ЈП Градски Паркинг да најде решение за поефикасно одржување на велосипедите.

Попатно, се дискутираше и за проблемот со непрописно паркираните возила на велосипедските патеки во Скопје.
ЈП Градски Паркинг треба да ги испита можностите за решавање на проблемот.

Подолу е предлогот за нови локации за станици за изнајмување, во целост како текст, а како документ е достапен на следниот линк

Предложивме и поставување на држачи и за индивидуални велосипеди (кои не се изнајмени), во склоп на станиците за градските велосипеди, како и подобрување на информираноста на граѓаните за системот за изнајмување преку соодветни материјали.
------------------------------------------------------------------------------------------------


До
ЈП Градски Паркинг
Скопје

Предмет: Предлог за нови локации за рент-станици и држачи-паркинзи за
Велосипеди

Почитувани,

Во врска со состанокот одржан во просториите на ЈП Градски Паркинг од 23.04.2014, со претставници од Град Скопје и преставници од неформалната група велосипедисти НаТочак, доставуваме предлози за:

1. Локации за нови станици за изнајмување, број на велосипеди и работно време
2. Локации за поставување на држачи за велосипеди во склоп на постоечките паркинзи од Градски Паркинг1.    Локации за нови станици за изнајмување велосипеди (примарни и секундарни, подредени по приоритет, од најголем кон најмал)

· Примарни (онаму каде Градски Паркинг има свои паркинзи за автомобили)
1.1 Транспортен центар
- локација зона Ц33, ул. Никола Карев (фреквенција на патници)
1.2 Плоштад Македонија
- локација зона А5 или А9, ул. Орце Николов или пред Пошта (поврзаност)
1.3 Клинички центар “Мајка Тереза”
- локација ул. Мајка Тереза (фреквентна релација,Транспортен - Клинички
Центар)
1.4 Комплекс објекти (МАНУ, МТВ, Судска палата)
- локација зона Ц45, бул. Гоце Делчев (фреквенција / поставеност)
1.5 Зоолошка градина Скопје
- локација зона Ц80, бул. Илинден (добра поставеност, поврзува многу релации)

· Секундарни (потреба заради поврзување на различни делови од градот)
2.1 Во близина на објектите на општините Кисела Вода, Ѓорче Петров, Гази Баба, Чаир, Бутел (извршуваат јавни функции)
2.2 Во близина на студентските домови: Гоце Делчев, Стив Наумов, Кузман
Јосифовски Питу, Пелагонија, Медицинар

За секоја станица сметаме дека е потребно да има по 30 велосипеди и работното време да е 07.00 - 23.00 секој ден

2. Локации за поставување на држачи за велосипеди во склоп на постоечките паркинзи од Градски Паркинг

Идеја: Во склоп на локациите за станици за изнајмување да има по правило и
дополнителни држачи за приватни велосипеди (можеби во различна боја за
препознатливост итн.) Да стои напишано: изнајми /паркирај велосипед
Барање: Градски Паркинг да се грижи за безбедноста на паркираните индивидуални велосипеди на паркингот од Градски Паркинг

Дополнително предлагаме рент-станиците и паркинзите за велосипеди што се во владение на Градски Паркинг да се означат на мапа, како електронска така и испечатена и поставена на клучни локации низ градот.

Со почит,

НаТочак

0 comments:

Post a Comment