19 June, 2014

Промотивни материјали - #КМ26

[дизајн: Елена Ѓорѓиевска]

Промотивните материјали од овој блог- пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови. 

Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #26
А на Елена ѝ благодариме за шик дизајнот и сработувањето на овие материјали како придонес за Критичната маса во нашиот град.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
  • постери и флаери 
-Постер (А3, во боја) верзија за печатење: линк.
-Флаер (4 на А4, црно-бело) верзија за печатење, предна и задна страна: линк.

постерот за КМ 26, верзија за веб
флаерот за КМ 26, предна страна, верзија за веб
флаерот за КМ 26, задна страна, верзија за веб
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
  • банери Подолу следува преглед на банерите. Кодови на следниот линк.
веб-банер 300x250
веб-банер 300x250
веб-банер 500x500
веб-банер 520x260 (Twitter cover)
веб-банер 851x315 (Facebook cover)
веб-банер 980x100
веб-банер 990x80
аватар 180x180

0 comments:

Post a Comment