26 July, 2014

Промотивни материјали - #КМ27

[дизајн: Сандра Андоновска]

Промотивните материјали од овој блог- пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови. 

Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #27.
А на Сандра ѝ благодариме за симпатичниот дизајн и сработувањето на овие материјали како придонес за Критичната маса во нашиот град.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
  • постери и флаери 
-Постер (А3, во боја) верзија за печатење: линк.
постерот за КМ 27, верзија за веб
флаерот за КМ 27, предна страна, верзија за веб и печатење
флаерот за КМ 27, задна страна, верзија за веб и печатење

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
  • банери Подолу следува преглед на банерите. Кодови на следниот линк. наскоро.
    веб-банер 500x500
    веб-банер 851x315 (Facebook cover)
    веб-банер 520x260 (Twitter cover)

0 comments:

Post a Comment