27 January, 2015

Мислење за изјавата на премиерот за велосипедизмот како спорт (25.01.2015)

Испратен е допис до Премиерот на Владата на Република Македонија, г. Никола Груевски, како реакција од НаТочак, по повод дадената изјава на една национална телевизија, каде од Премиерот беше побарано да се заложи за решавање на елементарен велосипедски проблем: прекин на дел од велосипедската патека на кејот на Вардар, близу Плоштад Македонија, заради одвивање на градежни работи. Во оваа прилика Премиерот го изјави следново " Е па ајде нека не се гради, да застанеме и да не се гради. Кога се спортува не е лошо да се крене точакот и тоа е вежбање, не е само возењето."
Со оваа изјава делумно се расветли причината зошто урбаниот велосипедизам во нашиот град и држава не се помрднува од нулта точка. "Кога се спортува" - се' додека урбаниот велосипедизам се третира и перцепира како спорт, неговиот развој е закочен. Оној момент кога ќе станеме свесни, ние граѓаните, а особено надлежните институции, дека урбаниот велосипедизам е вид сообраќај, рамноправен со сите останати видови, тогаш ќе се рестартира растот и развојот на урбаниот велосипедизам.
Забележлив е позитивен тренд на пораст на бројот на граѓани кои го користат велосипедот како секојдневно транспортно средство, се транспортираат од точка А до точка Б, секојдневно патуваат до и од работа на својот велосипед. Со горенаведената изјава дали ги охрабруваме овие наши сограѓани да продолжат да го користат велосипедот, при што не загадуваат, не создаваат бучава и сообраќаен метеж?
Кога би направиле паралела меѓу рамноправноста на различните видови сообраќај, и автомобилот би го замениле со велосипедот во оваа изјава, дали исто така им се порачува на сограѓаните кои го избрале автомобилот како превозно средство да го кренат и да го пренесат на раце во оние делови каде што се појавуваат препреки?

Во продолжение го споделуваме дописот во целост.
-----------------------------------------------
До
Премиерот на Владата на Р. Македонија
Никола Груевски

Почитуван премиере,

Здружението НаТочак од Скопје кое речиси 3 години делува на полето урбан велосипедизам, Ви се обраќа по повод Вашата изјава на една национална телевизија кога бевте запрашан за изнаоѓање на решение на проблем со кој се соочуваат велосипедистите во Скопје. Имено, станува збор за прекинот на велосипедската патека на кејот на Вардар, поради одвивање на градежни работи. Вашиот одговор "Е па ајде нека не се гради, да застанеме и да не се гради. Кога се спортува не е лошо да се крене точакот и тоа е вежбање, не е само возењето" го отсликува суштинскиот проблем со кој се соочува велосипедскиот сообраќај во земјава, а тоа е: Велосипедот не е третиран како секојдневно превозно средство, туку како спорт и рекреација. Развојот на велосипедскиот сообраќај ќе отпочне во оној момент кога ќе се согласиме и разговараме за велосипедот како за рамноправен сообраќај со останатите видови, а не кога ќе биде асфалтирана првата велосипедска патека.

НаТочак и велосипедската заедница работат на покренување на вниманието на јавноста кон овој проблем, посочуваат на недоследностите и конструктивно учествуваат во предлагање на решенија. Имено, воспоставена е соработка со Градот Скопје, разменети се предлози и проекти, добиена е заемна согласност за конкретни решенија, но на терен сè уште резултатите се далеку од задоволителни, вклучително и споменатиот проблем во емисијата.
Овој повод нè поттикна да Ви се обратиме и Вам како Премиер на Владата на Р. Македонија, тело кое се бави со највисоки политики и кое има влијание во распределување на средствата за градските политики. Во насока на актуелните заложби на Владата за здрав начин на живот, кампањи за безбедност во сообраќајот, воведување мерки за намалување на загадувањето на воздухот, зарем нема да се сложите дека инвестицијата во развој на урбаниот велосипедизам, ќе донесе долгорочно решавање на сите горенаведени области?
Искрено апелираме во услови кога сè повеќе граѓани со велосипеди може да се забележат по улиците, користејќи ги како секојдневни превозни средства, и покрај лошите и небезбедни постоечки услови за сообраќање, Владата да се заложи за раст и развој на градскиот велосипедизам.

Дополнително, сакаме да укажеме на следните факти кои се во прилог на заложбите за третирање на велосипедот како секојдневно превозно средство:

1. Придобивки за здравјето на луѓето
2. Придобивки за животната средина
3. Намалување на бучавата и сообраќајни гужви и метеж
4. Повеќе велосипедисти, придонесува кон побрзо и попроточно движење и на оние кои се превезуваат со автомобил
5. Подобрување на квалитетот на живот - посреќни, покреативни, попродуктивни луѓе
6. Заштеди за градските и државните буџети

Поради наведените придобивки, вакви тенденции се случуваат моментално во светот:

- Градовите ја намалуваат зависноста од автомобилот
- Се инвестира во функционални системи за изнајмување велосипеди
- Постојано се гради нова и одржува постоечката мрежа на велосипедски патеки
- Особено во деловите со најголема загаденост се приоритизира велосипедскиот и пешачкиот сообраќај
- Се стимулираат вработените да одат на работа со велосипед
- Се стимулираат дечињата да одат на училиште со велосипед
- Се иновираат сообраќајни решенија кои го минимизираат вкрстувањето на велосипедскиот со автомобилскиот и пешачкиот сообраќај
- Се намалува максимално дозволената брзина за автомобили во станбените населби (т.н. „Зони 30“) со цел зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот
- Се креираат „зелени мрежи“ кои обединуваат коридори од зеленило и одржливи начини на транспорт: велосипедски, пешачки и јавен транспорт
- Се поставуваат паркинзи за велосипеди насекаде

Во Скопје, а уште повеќе во остатокот од Македонија, граѓаните кои го одбрале велосипедот
како секојдневно превозно средство, односно генерално, урбаниот велосипедизам се соочуваат со следните предизвици:

- Недоволна километража и дисконтинуитет на велосипедската инфраструктура
- Новоизградените булевари немаат (стандардни) решенија за велосипедски сообраќај
- Постоечката инфраструктура за велосипеди се користи како паркинг за возила
- Посточеката инфраструктура за велосипеди има низа недоследности, како денивелиран асфалт, високи рабници, непостоење на хоризонтална и вертикална сигнализација
- Пречки на велосипедски патеки како билборди, знаци, контејнери, ГПС уреди
- Поставување на автобуски постојки на самата велосипедска патека

Искрено се надеваме дека Владата ќе пројави интерес за овој вид сообраќај и ќе ги разгледа предностите кои би ги имале како град и држава со развојот на урбаниот велосипедизам. Во услови кога се забележува благ тренд на пораст на градскиот велосипедизам, да не го враќаме развојот чекор назад, напротив да се здружиме во изнаоѓање решенија за раст на Скопје во достоен вело град.

Со почит,
НаТочак

Документ (.PDF)

0 comments:

Post a Comment