24 November, 2015

Промотивни материјали за заедничка КМ „Здрав транспорт за здрави градови“ / КМ #43 во Скопје

[Дизајн: Никола Настовски]

Промотивните материјали од овој блог-пост може
слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови.
Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #43 во Скопје и критичните маси во другите градови. А на Никола му благодариме за дизајнот.


МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ 
  • постер
 
-Постер (А3, во боја) верзија за печатење: линк (pdf)

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
  • постер
 
  • банери

веб-банер 300x250
веб-банер 500x500
веб-банер 990x80

веб-банер 980x100
Twitter cover

Facebook cover
 
 

0 comments:

Post a Comment