12 November, 2013

Пријава на инфраструктурен проблем: тараби на плоштад Македонија, 25.10.2013

Во врска со проблемот кој го предизвикуваат поставените тараби на плоштад Македонија, НаТочак достави дописи до Општина Центар и Град Скопје.

-----------------------------------------------------До:  Градоначалник на град Скопје
бул. “Илинден“ бр. 82

1000 СкопјеПријава


Почитуван г-не Трајановски,
На северозападниот крај на плоштадот Македонија се поставени тараби кои го попречуваат движењето на велосипедистите, луѓето во инвалидски колички, бебешки колички, ролеристи и останати учесници во немоторниот сообраќај на тркала.
Тарабите се поставени врз рампата за совладување на висинската разлика, која е и дел од велосипедската патека. Со тоа граѓаните кои се движат од кејот на Вардар до плоштадот Македонија (и обратно) се принудени да го прекинат своето природно движење и поради користење на скалите да ја подигнат количката или велосипедот, а на инвалидизираните лица, пак, целосно им е попречена слободата на движење во овој јавен простор.Ве молиме да се преземат мерки за дислокација на тарабите или правење на алтернативна патека, како би се овозможило непречено сообраќање, во најкраток можен временски рок.Со почит,
Неформална група на велосипедисти - НаТочак
25.10.2013*Истава пријава е поднесена и по електронски пат и доставена е и до Општина Центар и Градоначалникот Андреј Жерновски.

0 comments:

Post a Comment