17 December, 2013

Вело - резолуција 2014


отворениот „ѕид“ на работилницата за зимски гуми

Преку отворен повик:

[за градот]

Си задавате ли себеси предизвици за новата година?
Би му задале ли некој предизвик на градот и нашите сограѓани за 2014-та?

Сакаме да направиме Новогодишна резолуција од најинтересните желби и предизвици за себе и градот произлезени од точакољупската задница.

Па денес да почнеме од градот...

Во 2014-та сакам Скопје (на точак) кое ќе... (дополнете ја реченицата во коментари).


[за себе]

Да продолжиме со делот од резолуцијата посветен на себе.
Какви предизвици си задавате себеси за новата година, а се поврзани со точак? 

Како илустрација: можеби е некому предизвик да извози неколку илјади километри наредната година, но некому е и да почне да оди на работа со точак или да научи да вози точак... Некому - поревносно да реагира за проблемите со велосипедизмот, некому - сам да направи нешто...

Споделете во коментари 

Во 2014-та јас (на точак) ќе...

на социјалните мрежи Facebook (за градот и за себе) и Twitter (за градот и за себе), на e-mail, но и на отворениот „ѕид“ на работилницата за зимски гуми, собравме 150-ина желби за градот и предизвици кои точакољупците си ги поставуваат себе.

Она што го добивме како резултат е сумирано во 2 блог-поста:

Во 2014-та сакам Скопје (на точак) кое ќе... [линк]

Во 2014-та јас (на точак) ќе... [линк]

0 comments:

Post a Comment