23 May, 2014

Промотивни материјали - #КМ25

[дизајн: Таби Азири]

Промотивните материјали од овој блог- пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови. 
Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #25.
А на Таби му благодариме за веселиот роденденски дизајн и сработувањето на овие материјали како придонес за Критичната маса во нашиот град.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
  • постери и флаери 
Постер (А3, во боја) верзија за печатење: линк.
Флаер (А5, црно-бело) верзија за печатење, предна страна: линк.
Флаер (А5, црно-бело) верзија за печатење, задна страна: линк.
постерот за КМ 25, верзија за веб
флаерот за КМ 25, предна страна, верзија за веб
флаерот за КМ 25, задна страна, верзија за веб
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
  • банери Подолу следува преглед на банерите Кодови на следниот линк.
веб-банер 300x250
веб-банер 300x250
веб-банер 500x500
веб-банер 900x800
веб-банер 980x750
веб-банер 980x100
веб-банер 990x80
  • банери за социјални мрежи
    веб-банер со бендови 851x315
    веб-банер 851x315
    веб-банер 851x315 (FB cover)
аватар, 180x180

0 comments:

Post a Comment