25 October, 2014

Промотивни материјали #КМ30

Промотивните материјали од овој блог-пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови.
Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #30, а на Стефан му благодариме што преку неговиот дизајн ја отслика приказната за „добрите навики кои се учат на помошни“ (како што вели тој) и остануваат за цел живот.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
  • постери и флаери 
-Постер (А3, во боја) верзија за печатење: линк.
-Флаер (4 на А4, црно-бело) верзија за печатење: предна страна - линк, задна страна - линк.
   Постерот за КМ 30 - верзија за веб и печатење 
       
флаерот за КМ 30, предна страна, верзија за веб

флаерот за КМ 30, задна страна, верзија за веб

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
  • банери Подолу следува преглед на банерите.
веб-банер 300x250

веб-банер 300x250
веб-банер 500x500

веб-банер 980x100

веб-банер 990x80

веб-банер 851x315 (Facebook cover)

веб-банер 3125x1042 (Twitter cover)


0 comments:

Post a Comment