24 November, 2014

Промотивни материјали #КМ31

[дизајн: Мирослав Старовски]
Промотивните материјали од овој блог-пост може слободно да се споделуваат, печатат, да се лепат на соодветни локации во градот, да се користат во рамки на објави за настанот или како линкови.
Однапред ви благодариме на сите за помагањето да се прошири информацијата за Критична маса #31, а на Мирослав му благодариме што на интересен начин го претстави филтрирањето: од сменети навики до сменета стварност.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ
  • постер и флаер
-Постер (А3, во боја, pdf) верзија за печатење: линк.

Постерот за КМ 31 - верзија за веб и печатење 


флаер, предна страна
 
флаер, задна страна
 

 
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВЕБ
  • банери
Подолу следува преглед на банерите.

веб-банер 300x250
 

веб-банер 300x250
 

веб-банер 500x500
 

веб-банер 980x100
 

веб-банер 990x80


веб-банер 851x315 (Facebook cover)
 

веб-банер 3125x1042 (Twitter cover)
 

0 comments:

Post a Comment